Marente gebruikt NCare: grotere medicatieveiligheid

18 juli 2018

De wijkteams van Marente thuiszorg gaan Ncare gebruiken. Dit is een digitaal registratiesysteem voor het toedienen van medicatie. NCare legt digitaal vast wie wanneer welke medicatie moet geven en aan welke patiënt. In nauwe samenwerking met de apotheken kunnen we de medicatieoverzichten altijd actueel houden.   

Medicatieveiligheid is ongelooflijk belangrijk, maar omdat er veel partijen en personen bij betrokken zijn is het proces ingewikkeld. Dat vergroot de kans op fouten. Met de inzet van NCare wordt de kans op fouten geminimaliseerd.

Planning

Afgelopen maanden hebben we in Lisse samen met de apotheken een succesvolle pilot gedraaid. In september 2018 t/m mei 2019 gaan we NCare per gemeente in gebruik nemen, uiteraard betrekken we ook dan de plaatselijke apotheken.

Papier versus digitaal

Het afstemmingstraject met papieren toedienlijsten is erg ingewikkeld. Bij twijfel nemen we contact op met de apotheker, die soms eerst weer moet afstemmen met de huisarts. Dat kost natuurlijk veel tijd en het betekent ook een registratielast. Voor het geven van risicovolle medicatie moesten soms twee medewerkers naar één cliënt. Noodzakelijk voor de controle maar zeker niet efficiënt.

Met NCare staat het medicatieproces in één applicatie op de telefoon. De app geeft een signaal als de medicatie moet worden gegeven en registreert als het toegediend is. Bij risicovolle medicatie kan de tweede persoon via een foto meekijken of de juiste medicatie in de juiste hoeveelheid klaar staat om te worden toegediend. De app bewaart het akkoord hierop.

Samenwerking met de apotheek

De toedienlijsten staan opgeslagen in NCare. De bestelling van de medicatie gaat digitaal en de apotheker actualiseert het systeem één tot tweemaal per dag. Zo zijn de medicatielijsten altijd actueel. Dit alles is eenvoudiger, overzichtelijker en beter controleerbaar.  

Meer info

Het project NCare wordt bij Marente begeleid door Inge Nipshagen. Wilt u meer weten, dan kunt u haar bellen op 06 20 38 72 17 of mailen op inge.nipshagen@marente.nl.