Zorgleveringsovereenkomst

Als u zorg van Marente krijgt, dan wordt dit vastgelegd in een zorgleveringsovereenkomst. Afhankelijk van het soort zorg dat u krijgt, wordt de zorgleveringsovereenkomst aangevuld met ‘modules’ die aanvullend zijn op de zorgleveringsovereenkomst.

Een voorbeeld van de overeenkomst en de aanvullende informatiemodules kunt u hieronder downloaden en inzien.

Onderdeel Datum geplaatst
Zorgleveringsovereenkomst 13-6-2016
Algemene voorwaarden 23-5-2019
Aanvullende info over wonen met zorg (Wlz)  23-5-2019
Aanvullende info over Modulair pakket thuis of volledige pakket thuis (MPT en VPT) 23-5-2019
Aanvullende info over revalidatiezorg (GRZ) 23-5-2019
Aanvullende info over BOPZ 23-5-2019
Aanvullende info over kortdurend verblijf (ELV) 23-5-2019
Bijzondere module wijkverpleging 23-5-2019