Zorgleveringsovereenkomst

Als u thuiszorg van Marente krijgt, dan wordt dit vastgelegd in het zorgplan. Als u het zorgplan ondertekent, gaat u akkoord met de voorwaarden voor zorglevering. Deze voorwaarden en aanvullende informatie staan omschreven in onderstaande documenten, leest u degene die op uw situatie van toepassing zijn.   

Onderdeel Datum geplaatst Zorgsoort
Zorgleveringsovereenkomst 13-6-2019 Zorg met verblijf
Algemene voorwaarden 7-1-2021 Thuiszorg, zorg met verblijf en dagbesteding
Aanvullende info over wonen met zorg (Wlz)  23-5-2019 Zorg met verblijf
Aanvullende info over Modulair pakket thuis of volledige pakket thuis (MPT en VPT) 23-5-2019 Thuiszorg
Aanvullende info over revalidatiezorg (GRZ) 23-5-2019 Zorg met verblijf
Aanvullende info over Wzd* 1-1-2020 Zorg met verblijf
Aanvullende info over kortdurend verblijf (ELV) 23-5-2019 Zorg met verblijf
Bijzondere module wijkverpleging 14-9-2020 Thuiszorg