Applaus voor alle zorghelden

Dat deze editie van Thuis! in het teken zou staan van onze ‘zorghelden’, stond allang vast voordat Covid-19 ook ons land binnendrong en hard toesloeg. Zo werd dit thema actueler dan ooit. De massale steunbetuigingen die zorgprofessionals nu krijgen, zijn meer dan verdiend, vindt Anneke Asberg, bestuursvoorzitter van Marente.

Thuis! mei 2020

Ook voor Marente is dit een onwerkelijke periode. “We zijn druk bezig om alles in goede banen te leiden en nemen maatregelen om er zo goed mogelijk doorheen te komen”, zegt Anneke. “Daarbij heb ik ook nu weer grote bewondering voor onze medewerkers die steeds maar doorgaan en soms op hun tandvlees lopen. Maar ze blijven toch aan het werk, omdat ze een enorm verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Het gaat hen uiteindelijk om degene voor wie ze zorgen. Dat raakt mij. Ik vind het ook heel mooi dat er nu zo veel blijken van waardering uit de samenleving komen. Er is applaus op straat, mensen hangen spandoeken op ter aanmoediging, bloemisten brengen bloemen, en de grote brievenbus die we hebben neergezet nu er geen bezoek mag komen, stroomt vol prachtige tekeningen. Hartverwarmend.”

Ook onze eigen zorghelden verdienen grote lof. Niet alleen voor wat ze tijdens deze crisis doen, maar al heel lang.

Meebewegen met alle veranderingen

Zelf loopt Anneke ook al een leven lang mee in de ouderenzorg; in 1979 begon zij haar loopbaan als verpleegkundige. “In de decennia die volgden, heb ik het werk drastisch zien veranderen. Vroeger mocht je niks mankeren om een plek te krijgen in een ‘bejaardenhuis’. Nu blijven ouderen juist zo lang mogelijk thuis wonen en hebben medewerkers op onze woonzorglocaties te maken met steeds zwaardere en complexere zorgtaken. Dat geldt zowel in de huizen als voor onze collega’s in de wijken die soms ook onder heel moeilijke omstandigheden werken. Ondertussen worden we met z’n allen geconfronteerd met een overheid die steeds nieuwe eisen stelt. Mijn rol is onder andere om dat veranderende beleid te vertalen naar de praktijk. Dat is al moeilijk genoeg, maar ik realiseer me dat al die wijzigingen nog veel lastiger zijn voor medewerkers die daarin elke keer moeten meebewegen. Al die mensen die steeds weer die flexibiliteit opbrengen, dat zijn voor mij echte zorghelden.”

Zorghelden achter de schermen

Daaronder vallen voor haar niet alleen de zorgverleners die direct met cliënten te maken hebben, maar álle Marentenaren. “Van de huishoudelijke dienst tot de welzijnsmedewerkers en van de afdeling communicatie tot P&O, financiën en ICT. Alle mensen die zelf geen zorgtaken uitvoeren maar wel die zorg mogelijk maken en ondersteunen, dat zijn evengoed zorghelden. Net als de vele mantelzorgers en vrijwilligers die bereid zijn om een steentje bij te dragen en het leven van onze cliënten elke dag een beetje aangenamer te maken. Fantastisch, en daarmee ontlasten ze onze medewerkers zeer. En dat is ook weer goed voor de kwaliteit van de zorg.” 

Hoogstpersoonlijke zorg in de praktijk

Wat Anneke het mooiste vindt, is dat veel zorghelden er ondanks de pittige omstandigheden in zware tijden toch in slagen om de hoogstpersoonlijke zorg te bieden die Marentes handelsmerk is. “Dat zit voor het leeuwendeel in de mensen zelf, in hun DNA: de meesten vinden het fijn om iets voor een ander te kunnen doen. Maar dan nog is het de kunst om niet alleen op routine te drijven en voortdurend in de efficiencystand te staan. Voor hoogstpersoonlijke zorg is het belangrijk dat je in staat bent het perspectief te kiezen van degenen voor wie je aan het werk bent. Stel jezelf de vraag: als het om mijn moeder gaat, waar zou ik dan op letten? Dat zijn heel andere dingen dan waar de inspectie op let - of bijvoorbeeld de rapportages en registraties in orde zijn. Het gaat er veel meer om dat je een praatje maakt, vraagt wat iemands lievelingskostje is en dat probeert te regelen, dat je geïnteresseerd bent en rekening houdt met persoonlijke voorkeuren. Hoe schaars de tijd soms ook is.”

Gehoord en gewaardeerd

Die hoogstpersoonlijke zorg probeert Marente op allerlei manieren mogelijk te maken. Anneke: “We hebben bijvoorbeeld een heel platte organisatie waarin we bureaucratie proberen te weren. Als iemand uit de organisatie, of het nou een medewerker van de verpleging of de receptie is, een goed idee heeft, bespreken we dat snel binnen de raad van bestuur. Er is ook geen enorme afstand tot het bestuur; medewerkers weten ons makkelijk te vinden. En als ik eens een boos mailtje krijg, pak ik meteen de telefoon om erover te praten. We vinden het belangrijk dat medewerkers voelen dat ze gehoord en gewaardeerd worden. We moedigen ook aan dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, en zichzelf professioneel ontwikkelen. Dat ze meedenken, bijvoorbeeld over de keuze van het roostersysteem en het thuiszorgdossier. En van tijd tot tijd zetten we ze natuurlijk in het zonnetje. Zoals tijdens de Dag van de Verpleging en aan het eind van het jaar met een goed gevuld kerstpakket. En - als het budget het toelaat - met ons Marentefeest dat we af en toe organiseren. Allemaal manieren om te laten zien dat we blij zijn met hun inzet. Wát een helden.”