Mantelzorgcafé dementie op jonge leeftijd

Als iemand in jouw omgeving op jonge leeftijd dementie krijgt, dan heeft dat enorme impact op je leven. De kans is groot dat je voor je naaste zorgt en dus mantelzorger bent. Misschien is de diagnose net gesteld of heb je er al langer mee te maken. In elk geval kunnen we ons goed voorstellen dat je soms vragen hebt die je wilt stellen aan een professional of aan andere mantelzorgers. In dat geval kan een bezoek aan het mantelzorgcafé je echt helpen. 

Wat is het mantelzorgcafé?

Elke laatste vrijdag van de maand organiseert Bernardus het mantelzorgcafé voor mensen die te maken hebben met dementie op jonge leeftijd. Het is bedoeld om mantelzorgers te ondersteunen in hun toenemende zorg voor hun naaste. Van lichamelijke zorgtaken tot de impact die de ziekte heeft op het dagelijks leven en de sfeer in huis. Je krijgt van professionele zorgverleners handvatten aangereikt om zo goed mogelijk aan de zorgvraag te voldoen. Ook kun je jouw ervaringen delen en tips uitwisselen met andere mantelzorgers. Tijdens deze informele bijeenkomst ontmoet je elkaar onder het genot van een kop koffie of thee.

Er zijn altijd één of meer professionals aanwezig om de bijeenkomst te begeleiden, zoals​:

  • Eerst verantwoordelijke verzorgende 
    Voor vragen over (het opstellen van) het zorgleefplan, verzorgende en verpleegtechnische handelingen. 
  • Gezondheidszorgsycholoog
  • Maatschappelijk werk
    Voor ondersteuning bij moeilijke situaties die binnen een gezin ontstaan wanneer een jong persoon dementie heeft. 
  • Geestelijk verzorger

Praktische informatie

Het mantelzorgcafé is elke laatste vrijdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur. Het vindt plaats in de Grote Vergaderkamer of de Kapel in Bernardus. Je bent van harte welkom. Deelname is gratis en je hebt geen verwijzing van je huisarts of een specialist nodig. We vinden het fijn als je jouw komst wilt aanmelden via mantelzorgcafe.jmd@marente.nl.

Bekijk en deel onze flyer gerust met je omgeving.

Wat komt er zoal ter tafel?

Wie op jonge leeftijd dementie krijgt, is vaak nog heel actief in de maatschappij. Dit actieve leven zal geleidelijk veranderen en dat is een ingrijpend proces. Sporten, autorijden en geldzaken zijn steeds minder vanzelfsprekend. Ook zal de rol van partner, kostwinner of opvoeder veranderen. Dit is moeilijk voor zowel de persoon met dementie als voor de partner, kinderen en andere naasten. In het mantelzorgcafé bespreken we hoe je daar als mantelzorger mee wordt geconfronteerd en hoe je daar mee om kan gaan. Ook onderwerpen als gedragsverandering, de groeiende zorgvraag en de positie van kinderen komen aan bod. Verder wordt het gesprek in het café grotendeels bepaald door de aanwezigen zelf. Wat zijn dingen die nu spelen? Wat heb je gisteren meegemaakt, waar zie je morgen tegenop? Wat heb je geleerd en welke tips of vragen heb je voor de anderen?

In het mantelzorgcafé is een natuurlijke balans tussen een informeel gesprek en professionele ondersteuning.

Mooie dingen

In het café is ook aandacht voor het goede in het leven. In deze moeilijke tijd zijn dierbare gebeurtenissen en herinneringen heel waardevol. Het is belangrijk om met je naaste te blijven zoeken naar bezigheden die ontspanning bieden en naar activiteiten die je samen nog kunt doen. Naast het verdriet voor dingen die niet meer kunnen, kan er vreugde gehaald worden uit dingen die wel mogelijk zijn. 

Marente: dé specialist in dementie op jonge leeftijd

Als iemand op jonge leeftijd dementie krijgt, vraagt dit om andere zorg en behandeling dan bij ouderen. De problemen worden vaak niet herkend en kunnen leiden tot veel onzekerheid en onbegrip. Marentes Expertisecentrum Dementie op jonge leeftijd is dé organisatie in de regio voor excellente zorg, ondersteuning, onderzoek en expertise voor dementie op jonge leeftijd. Al heel wat jaren is Marente in dementie op jonge leeftijd gespecialiseerd en heeft het PREZO-keurmerk voor deze zorg. Marente biedt een breed scala aan specialistische diensten waaronder casemanagers dementie op jonge leeftijd, woonvoorziening Ter Leede, dagbesteding De Spar, thuiszorg, mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Ook dit mantelzorgcafé is een belangrijke steun in de rug.