Casemanager dementie

Het komt steeds vaker voor dat ouderen met dementie thuis blijven wonen. Met hulp van familie, vrienden en buren is dat vaak ook mogelijk. Casemanagers dementie begeleiden cliënten en hun naasten door de verschillende stadia van dementie: van het niet-pluisgevoel tot de laatste fase.

Eén begeleider tijdens het hele dementieproces

Ineke Reijken is zo’n casemanager: “Op elk moment is de zorgbehoefte anders en zijn er andere zorgverleners in beeld. Ik ben daarin de rode draad en help mensen in elk stadium de juiste ondersteuning voor zichzelf te regelen. In het begin bijvoorbeeld door ze te attenderen op het Alzheimer Café en in later door ze in contact te brengen met thuiszorg, dagbesteding of een woonzorglocatie. En zo nodig help ik met het aanvragen van de indicatie. “

Contact met de casemanager

Meestal is het de huisarts of het ziekenhuis die de diagnose dementie stelt. Zodra de diagnose er is, kunt u contact opnemen met de casemanager in uw gemeente. 

Plaats Casemanagers Telefoonnummer E-mailadres
Leiden
Voorschoten
Lilly van Doorn 06 23 07 36 93 lilly.vandoorn@marente.nl
Leiden
Oegstgeest
Voorhout
Warmond
Ineke Reijken
Anne-Wil Pesschier
06 15 03 77 69
06 23 19 23 49
ineke.reijken@marente.nl
anne-wil.pesschier@marente.nl
Noordwijk
Noordwijkerhout
Cecile Jumelet 06 23 08 54 13 cecile.jumelet@marente.nl
Lisse
Sassenheim
Marietje Groenendijk 06 41 34 78 94 marietje.groenendijk2@marente.nl
Lisse
Hillegom
Tineke Kager 06 23 23 05 43 tineke.kager@marente.nl
Katwijk
Rijnsburg 
Valkenburg
Carolien Glasbergen 
Trudie den Blanken
06 23 07 74 95
06 23 07 53 71
caroline.glasbergen@marente.nl
trudie.denblanken@marente.nl

Kosten en vergoeding

In de meeste gevallen wordt casemanagement dementie vergoed vanuit de basisverzekering. Het valt dan onder de indicatie wijkverpleging en er geldt geen eigen bijdrage. Er zijn uitzonderingen mogelijk waarbij de begeleiding door een casemanager alleen vanuit de Wmo of de Wlz vergoed wordt. Dan gelden er andere regels omtrent indicatiestelling en eigen bijdrage, waar de casemanager de cliënt uiteraard bij kan ondersteunen.