De toekomst van ouderenzorg is nu!

Volle verpleeghuizen, lange wachtlijsten en krapte op de arbeidsmarkt: ontwikkelingen die we helaas maar al te goed kennen in Nederland. De dubbele vergrijzing is in volle gang en de zorgvraag blijft toenemen, terwijl er tegelijkertijd een tekort aan verpleeghuizen en zorgmedewerkers is. De verwachting is dat het tekort aan thuis- en verpleegzorgplekken in onze regio oploopt tot` maar liefst 4.300 in 2040. Hoe gaan we om met de groeiende groep ouderen die zorg nodig heeft? Daniëlle de Haan, projectmanager bij Marente, deelt haar visie en inzichten: ‘De ouderenzorg verandert. Hoe bereiden we ons daarop voor? En welke stappen zet Marente?’ 

Tekst: Susan Moeke
Fotografie: De Beeldredacteur, Michel ter Wolbeek
Thuis! mei 2023

Digitale zorg

Dankzij de opkomst van digitale zorg wordt het gelukkig steeds makkelijker om in ons eigen huis en onze vertrouwde omgeving te blijven wonen als we ouder worden. Marente vernieuwt, verbetert en breidt de inzet van slimme technologieën uit. Daniëlle: ‘Marente loopt voorop in deze ontwikkeling. Door de inzet van digitale hulpmiddelen zoals automatische medicijndispensers, domotica en beeldzorg kunnen ouderen inderdaad langer thuis blijven wonen. Andersom stelt digitale zorg zorgverleners in staat om meer mensen te bereiken en hen beter te ondersteunen, waarbij het persoonlijke contact blijft.’ 

Nieuwgierig naar de regiovisie?

Je leest 'm hier

Ledenmagazine Thuis!

Het volledige magazine Thuis! lezen? Word lid van Marente en ontvang ‘m thuis!

     Beeldzorg, persoonlijk en altijd dichtbij

Beeldzorg, persoonlijk en altijd dichtbij Beeldzorg is inmiddels niet meer weg te denken uit de dagelijkse zorgverlening van Marente. ‘Beeldzorg kan voor veel zorgvragen een uitkomst bieden’, zegt Daniëlle. ‘Het biedt cliënten meer eigen regie en vergroot de zelfredzaamheid. Cliënten hebben dankzij beeldzorg niet meer iedere dag een thuiszorgmedewerker over de vloer. Het vaste beeldzorgteam van Marente is nauw betrokken bij de cliënten en zorgt voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning waar nodig.’ Sinds maart dit jaar levert Marente beeldzorg aan de cliënten van zorgorganisatie Roomburgh. Ook met andere zorgorganisaties die interesse hebben om beeldzorg via Marente te realiseren, is Marente in gesprek.    

     Verpleegzorg thuis

Het verpleeghuis is niet langer de enige optie voor senioren die extra zorg nodig hebben. Voor de groep waarbij thuiswonen nog net gaat, is het volledig pakket thuis (vpt) in opmars. En dat is goed nieuws, want wie wil er niet zo lang mogelijk thuis in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen? Daniëlle: ‘Marente biedt dit pakket in de wijken rondom haar verpleeghuizen. Het volledig pakket thuis biedt zorg op maat voor thuiswonende senioren met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij dit pakket ligt de focus op welzijnsaspecten en langdurige zorgmomenten bij de cliënt thuis. Familie en mantelzorgers worden betrokken en ondersteunen. Het pakket biedt niet alleen meer keuzevrijheid voor senioren, maar verlicht ook de druk op de verpleeghuizen. Ideaal dus.’

      Nieuwe woonvormen

Marente onderzoekt momenteel verschillende mogelijkheden om nieuwe woonvormen te realiseren. Een prachtig voorbeeld hiervan is het gloednieuwe wooncomplex dat Marente in samenwerking met Woonstichting Stek bouwt in Hillegom. Daniëlle: ‘Het nieuwe gebouw krijgt 39 toekomstbestendige appartementen voor 55-plussers. Daarvan zijn 22 woningen voor bewoners met een intensieve en langdurige zorgvraag zijn. Dit betekent dat zij het volledig pakket thuis ontvangen en daarmee kunnen rekenen op de zorg die zij nodig hebben. Ook bewoners zonder zorg kunnen hier zo zelfstandig mogelijk én in verbinding met elkaar wonen. Het gebouw heeft een toegankelijke indeling, toegepaste slimme technologie en gezellige ontmoetingsruimtes.’ In 2024 start de bouw en in 2025 wordt het wooncomplex geopend.

      Wonen met een plus

In dit nieuw te bouwen wooncomplex in Hillegom gaan de bewoners ‘Wonen met een plus’. Het plusgedachtegoed draait om gemeenschapszin, wederkerigheid, preventie, vitaliteit en welzijn. ‘Iedereen draagt hieraan bij: bewoners, familie, mantelzorgers, zorgprofessionals, het sociale netwerk en samenwerkingspartners. Soms help jij iemand en soms helpen anderen jou’, aldus Daniëlle. ‘Wonen in een community of woongemeenschap moet bij je passen. Van huurders wordt dan ook verwacht dat zij de uitgangspunten van dit gedachtegoed onderschrijven.’ 

"Wie wil er niet zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving blijven wonen?"

 

Nabuurschap

‘In het plusgedachtegoed komt alles mooi samen’, zegt Daniëlle enthousiast. ‘Eigen regie, woon- en leefplezier en positieve gezondheid zijn daarbij belangrijk. We leggen de focus op wat mensen nog wél kunnen. Dat is toch prachtig? Dit gedachtegoed sluit perfect aan op mijn persoonlijke ervaringen in Twente, waar ik jarenlang heb gewoond. Daar hebben ze het zogeheten naoberschap - letterlijk vertaald nabuurschap - hoog in het vaandel. Dat betekent simpelweg dat buren of huisgenoten naar elkaar omzien, voor elkaar klaarstaan en elkaar helpen. Dat is precies waar wonen met een plus voor staat.’ 

      Mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar   

Mantelzorgers en vrijwilligers spelen een steeds belangrijkere rol in de ouderenzorg, ‘Het is niet de vraag óf je mantelzorger wordt, maar wanneer’, weet Daniëlle uit ervaring. ‘Een goede samenwerking tussen professionele en informele zorgverleners is belangrijk. Dat heb ik ook gemerkt in de zorg voor mijn oma die in een verpleeghuis woont. Mantelzorgers kunnen veel leren van professionals en professionals kunnen op hun beurt profiteren van de expertise en ervaring van mantelzorgers. Samen maken we het verschil.’  

     "Het is niet de vraag óf je mantelzorger wordt, maar wanneer"   


Beeldzorgcliënten krijgen een speciale, supermakkelijke tablet in bruikleen waar je ook andere dingen op kunt doen. ‘Zo doe ik iedere avond na de beeldzorg nog even een spelletje. Als er wat is of als ik ergens mee zit, dan bel ik Marente. Met één druk op de knop word ik teruggebeld. Elke dag kijk ik écht uit naar het moment waarop ik beeldzorg krijg. Het is heel persoonlijk, net alsof ze echt bij je zijn. Ik ben reuzeblij met het team en heb een klik met iedereen. Ook mijn huisarts is blij met de zorg van Marente’, zegt Riet. ‘Ze zijn allemaal even lief en aardig. Het lijkt mij ook ontzettend leuk om daar te werken. Als ik nou nog wat jonger was, dan wist ik het wel!’ 

      Praat vandaag over morgen

Met deze boodschap roept ActiZ - de brancheverenging van de ouderenzorg - iedereen op het gesprek aan te gaan over ouder worden. Hoe zie jij je eigen oude dag voor je? En wat heb je daarvoor nodig? Wat zijn realistische verwachtingen van je omgeving en de overheid? Hoe doe je dat? ‘Bedenk bijvoorbeeld waar je over vijf jaar wilt staan als je (meer) zorg nodig hebt. Hoe wil je wonen als je minder mobiel wordt en wie kan je steunen? Het gedachtegoed van positieve gezondheid kan helpen om een en ander te onderzoeken en in kaart te brengen.’ Doe de test op: mijnpositievegezondheid.nl en laat je inspireren op: praatvandaagovermorgen.nl.

      Naar elkaar omkijken

Denkt Daniëlle zelf ook al over haar eigen toekomst na? ‘Absoluut! Mede omdat ik diabetes type 1 heb, houdt dit thema mij ook persoonlijk bezig. Het idee om op termijn met anderen in een wooncomplex te wonen waar iedereen naar elkaar omkijkt, vind ik geweldig! Het Twentse gevoel van het samendoen en naoberschap spreekt me daarin enorm aan’, zegt ze enthousiast. ‘Op tijd nadenken over hoe we graag oud willen worden, is onze eigen verantwoordelijkheid en in ons eigen belang. Gelukkig worden steeds meer mensen zich daarvan bewust. Stel het gesprek niet uit: praat vandaag over morgen. Want één ding is zeker: de toekomst van de ouderenzorg is nu!’ 

Samen voor een betere toekomst van de ouderenzorg

Regiovisie Zuid-Holland-Noord

In het licht van het groeiende tekort aan thuis- en verpleegzorg presenteerden Avant - een samenwerking van ouderenzorgorganisaties in de regio - en Zorg en Zekerheid begin dit jaar een regiovisie. Met de regiovisie willen de organisaties ervoor zorgen dat de ouderenzorg in de toekomst kwalitatief hoogstaand, toegankelijk en betaalbaar blijft. Zo komt er een meerjarig regionaal inkoopkader, een gezamenlijke agenda voor de arbeidsmarkt, wordt het welzijnsdomein nadrukkelijk betrokken en wordt gekeken welke (ver)bouwactiviteiten nodig zijn. Innovaties zoals nieuwe woonvormen, beeldzorg en e-healthtoepassingen, spelen een belangrijke rol in de regiovisie. Anne Leemhuis, voorzitter van Avant en bestuurder bij Marente, gelooft in de kracht van samenwerking: ‘Door onze energie en middelen te bundelen en samen te werken met stakeholders zoals gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties, krijgen we veel meer voor elkaar!’