Thuisbegeleiding

Soms zijn er perioden in uw leven dat u ondersteuning nodig hebt bij het oplossen van problemen. De medewerkers van Thuisbegeleiding Marente kunnen u begeleiden en ondersteunen om het leven weer op orde te brengen, zodat u zelf de draad weer op kunt pakken.

Thuisbegeleiding gaat samen met u op zoek naar mogelijke (praktische) oplossingen voor uw problemen. Ook helpt de Thuisbegeleiding u om de gewenste veranderingen in uw leven aan te brengen. Dit alles met het doel om zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen gaan.

Wat doet de Thuisbegeleiding?

De Thuisbegeleiding geeft begeleiding in de thuissituatie aan mensen van alle leeftijdscategorieën en in verschillende gezinssituaties (van jonge gezinnen tot ouderen en alleengaanden). Het kan daarbij gaan om begeleiding bij problemen op psychosociaal, geriatrisch, psychiatrisch en/of pedagogisch gebied.

Hulp van de Thuisbegeleiding kunt u inroepen wanneer u problemen ondervindt in de volgende situaties:

  • het opvoeden van kinderen;
  • het organiseren van het huishouden;
  • het structureren van de financiële administratie en het omgaan met en het beheren van uw inkomsten en uitgaven (budgetteren);
  • het functioneren in het dagelijks leven ten gevolge van b.v. fobieën,  burn-out , depressie  of andere oorzaken;
  • relaties met familie, vrienden, woonomgeving;
  • echtscheiding, trauma, verlies van een dierbare;
  • alcohol-, drugs-, medicijn- of gokverslaving;
  • omgaan met verwerking van ziekte;
  • zelfstandig wonen met een handicap.

De thuisbegeleiders zijn hier speciaal voor opgeleid en richten zich niet alleen op de hulpvrager, maar op het hele gezin en de betrokken mantelzorgers. De begeleiding vindt zo nodig plaats in overleg met de andere hulpverleners met wie u al contact hebt.

Gezinsbegeleiding door middel van Reset

Reset is een methodiek waarbij (primair) opvoedondersteuning geboden wordt aan gezinnen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan bij voorbeeld zijn doordat de opvoeding van de kinderen in de knel dreigt te komen vanwege achterliggende problematiek bij de ouders en/of de kinderen.

Reset is een laagdrempelige dienstverlening, praktisch van aard en primair gerelateerd aan de opvoeding. Wanneer een gezin aan de gestelde voorwaarden voldoet, kan er zonder indicatie direct gestart worden. Een Resettraject beslaat maximaal 85 uur over een periode van 3 maanden. Lees meer over Reset.

Thuisbegeleiding aanvragen

Voor meer informatie of het aanvragen van thuisbegeleiding neemt u contact op met het team thuisbegeleiding, via de klantenservice van Marente: 071 409 33 33 of thuisbegeleiding@marente.nl