Reset

Reset is een methodiek waarbij begeleiding geboden wordt aan gezinnen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld doordat de opvoeding van de kinderen in de knel dreigt te komen vanwege achterliggende problematiek bij de ouders en/of de kinderen.

Methodiek Reset

Reset is een laagdrempelige vorm van begeleiding die praktisch van aard is en primair gerelateerd is aan de opvoeding van kinderen. Bij deze methodiek wordt begeleiding geboden op de volgende gebieden: opvoeding, communicatie binnen het gezin, organisatie van het huishouden, financiën en administratie en opbouwen en versterken van het sociale netwerk. De begeleiding is daarbij gericht op het vergroten van de draagkracht van het gezin, met als doel dat het gezin zelf de opvoeding en het huishouden weer aankan.

Zo werkt Reset

Wanneer er sprake is van meervoudige problematiek in een gezin, kan er zonder indicatie direct gestart worden met de begeleiding.  Een Resettraject beslaat maximaal 85 uur over een periode van maximaal 3 maanden.

De thuisbegeleider komt in die periode één of meerder keren per week langs en bekijkt samen met de ouder(s) wat de problemen zijn en hoe deze aangepakt kunnen worden. De regie blijft bij de ouders.

Aanvragen Reset

Het aanvragen van Reset gaat via het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar ook via andere hulpverlenende organisaties of door gezinnen zelf. Marente biedt Reset in Hillegom, Lisse, Sassenheim, Warmond, Voorhout, Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Thuisbegeleiding via de klantenservice 071 409 33 33.