Disclaimer

Aansprakelijkheid

Marente is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan Marente jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marente.

Links naar derden

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van Marente, die daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Marente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Linken naar marente sites

Linken naar pagina's van de marente.nl en werkenbijmarente.nl website is toegestaan, mits de goede naam van Marente daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van Marente wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze websites dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage. Het gebruik van het Marente logo is alleen toegestaan na toestemming van Marente.  Linken naar andere pagina's binnen de websites is toegestaan onder dezelfde voorwaarden, maar het bestaan en/of de naam van dergelijke pagina's is niet gegarandeerd. 

Colofon

Webdesign, stijl en development: Atlantis Creative
Coördinatie, co-creatie, tekst & redactie: Susan Moeke Communicatie
Fotografie: Michel ter Wolbeek, De Beeldredacteur