Wie is Marente

Al meer dan 100 jaar kunnen inwoners van de Rijn-, Duin- en Bollenstreek rekenen op professionele zorgverlening van Marente. Met ruim 25 wijkteams, 10 woonzorglocaties, diverse dagcentra en een revalidatiecentrum, is Marente altijd dichtbij in de regio. 

Positieve Gezondheid

Marente omarmt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. We kijken op een specifieke manier naar gezondheid en spreken ieders veerkracht aan bij tegenslagen of ziekte. We leggen het accent op de mensen zelf en wat hun leven betekenisvol maakt. Zo helpen we mensen zich gezond te voelen.

Goed werkgeverschap

Marente koestert haar medewerkers en dat is belangrijker dan ooit! We willen een fijne werkgever zijn. Een werkgever waar je kunt doorgroeien. Waar aandacht is voor vitaliteit en inzetbaarheid. Waar de arbeidsvoorwaarden goed zijn en waar gewerkt wordt aan een lichte administratielast. Oftewel een plek waar je graag komt en blijft werken. Kom ook bij Marente werken!

Regionale samenwerking

Marente is groot voorstander en aanjager van intensieve samenwerking in de regio. Van regionaal bestuurlijk overleg tot de wijkverpleegkundige die een kort lijntje met de huisarts heeft. Marente trekt steeds vaker op met andere partijen om samen goede zorg te verlenen.

Oog op de toekomst

De wereld verandert, de zorg verandert en Marente verandert mee. Komende jaren verwachten we dat er veel meer ouderenzorg nodig is dan dat er verpleeghuizen en zorgmedewerkers beschikbaar zijn. Dat betekent dat we als samenleving goed moeten nadenken over de zorg van de (nabije) toekomst. Marente neemt daarin haar verantwoordelijkheid.

Hoogstpersoonlijk. 

Marente is hoogstpersoonlijk in de benadering van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Daarbij staan oprechte interesse, persoonlijke aandacht en een liefdevolle omgang altijd voorop. Dat geldt ook voor collega’s onderling. Ieder mens is uniek en heeft eigen wensen en overtuigingen. Elk onderling contact is maatwerk. Ons motto sluit goed aan op de landelijke kwaliteitskaders over persoonsgerichte zorg.   

Hier staan we voor 

Marente staat voor een leven waarin mensen zo zelfstandig mogelijk én met elkaar verbonden zijn. Het leven doet ertoe. Voor iedereen. Bij Marente kijken we daarom naar elkaar om en bieden we een helpende hand. Elke dag weer.  

Marente brengt cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers bij elkaar. In onze zorgverlening draait het om zelfredzaamheid en behoud van eigenwaarde. Mensen leiden hun eigen leven, samen met familie, vrienden en buren. Wij sluiten daarbij aan met passende zorg.  

Onze kernwaarden

  • Optimistisch. Geloven in eigen kracht en oplossingen.  
  • Samen. Het voor elkaar krijgen met collega’s, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en samenwerkingspartners.   
  • Ondernemend. Creatief mogelijkheden zien en resultaten boeken.  

Leidende principes en speerpunten

Marente reedt de toekomst tegemoet op basis van 10 leidende principes en 12 speerpunten