Voorwaarden lidmaatschap Marente

Artikel 1 Lidmaatschap

Artikel 2 Leefeenheid

Artikel 3 Contributie

Artikel 4 Ledenpas

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap

Artikel 6 Restitutie

Artikel 7 Wijziging adresgegevens

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Artikel 9 Algemene voorwaarden

Artikel 10 Klachten

Artikel 11 Slotbepaling

 

Voorwaarden diensten
 

Kwaliteit diensten

Voor onze diensten en kortingsregelingen werken wij samen met professionele, gekwalificeerde samenwerkingspartners, die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en voldoen aan hun fiscale verplichtingen. Door middel van halfjaarlijkse tevredenheidsonderzoeken houden wij de kwaliteit van onze dienstverlening zo optimaal mogelijk. Als u dus gebruik maakt van uw lidmaatschap bent u niet alleen verzekerd van een snelle service, maar ook van scherpe tarieven én optimale kwaliteit.

Aanmelding

Als u van een van onze diensten gebruik wilt maken verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via klantenservice Marente. Wij geven uw gegevens aan de betreffende samenwerkingspartner door en deze neemt binnen twee tot vier werkdagen vrijblijvend contact met u op voor het maken van een afspraak of het geven van nadere informatie. Vervolgafspraken worden in principe zonder tussenkomst van Marente gemaakt. Voor sommige kortingsregelingen (bijvoorbeeld wellness en sportcentra) hoeft u zich niet aan te melden. Op vertoon van uw ledenpas krijgt u het ledenvoordeel. Onze samenwerkingspartners vragen aan al hun cliënten of zij lid zijn van Marente c.q. recht hebben op het ledenvoordeel. Desondanks komt het wel eens voor dat leden achteraf het ledenvoordeel claimen. Bij veel van onze samenwerkingspartners is dit geen probleem, maar bij enkele is het door het financiële proces niet mogelijk om het ledenvoordeel achteraf te verrekenen. U kunt zich daarom het beste via Marente aanmelden.

Ledenvoordeel

Het ledenvoordeel geldt alleen bij samenwerkingspartners waarmee Marente een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u contact met ons opnemen. Het ledenvoordeel en/of de tarieven staan staat vermeld bij de betreffende diensten (wijzigingen voorbehouden).

Privacy

Voor onze dienstverlening werken wij samen met derden, bij wie wij door een grotere inkoop ledenvoordeel kunnen bedingen. Om de dienstverlening plaats te laten vinden, is het noodzakelijk om aan hen uw naam en contactgegevens door te geven. Om de kwaliteit van onze diensten te toetsen en optimaal te houden, vragen wij aan al onze samenwerkingspartners welke leden gebruik hebben gemaakt. Als u hier bezwaar tegen heeft verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Vergoeding

Diverse ziektekostenverzekeringen vergoeden diensten op het gebied van gezondheid. Raadpleeg voor meer informatie uw polisvoorwaarden, of neem contact op met uw verzekeraar.

 

Voorwaarden cursussen en activiteiten en uitstapjes
 

Kwaliteit en kosten cursussen, activiteiten en uitstapjes

Onze cursussen worden gegeven door gekwalificeerde cursusleid(st)ers. Bij diverse cursussen krijgt u een cursusboek mee naar huis dat als naslagwerk kan dienen. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Voor onze uitstapjes maken we gebruik van Marente-locaties en medewerkers of werken wij samen met professionele organisaties of samenwerkingspartners.

Geïnteresseerdenlijst

Als u geïnteresseerd bent in een cursus, activiteit of uitstapje kunt u zich vrijblijvend op de geïnteresseerdenlijst laten plaatsen. Wij stellen u op de hoogte als uw cursus, activiteit of uitstapje in (een van) de gewenste plaatsen in ons werkgebied van start gaat. U kunt zich vervolgens definitief voor een cursus inschrijven, uw gegevens op de lijst laten staan voor een volgende cursus of uw gegevens uit het bestand laten verwijderen.

Aanmelding

Als u wilt deelnemen aan een cursus, activiteit en uitstapjes kunt u zich aanmelden door contact met ons op te nemen via de klantenservice van Marente. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving en informatie omtrent data, tijden en locatie. Een cursus, activiteit of uitstapje gaat alleen door als zich voldoende deelnemers aanmelden.

Afmelding

Bij afmelding na definitieve aanmelding voor een cursus brengen wij tot een week voor aanvang € 16,00 administratiekosten in rekening. Bij afmelding na definitieve aanmelding van een activiteit of uitstapje brengen wij tot een week voor aanvang € 7,50 administratiekosten in rekening. Bij afmelding na die tijd zijn wij helaas genoodzaakt om de volledige kosten in rekening te brengen.

* De termijn van afmelden en de administratiekosten kunnen wijzigen bij cursussen die wij extern inkopen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld als u zich aanmeldt voor de cursus.

Ledenvoordeel

Om aan een cursus of activiteit deel te nemen kunt u kiezen of u wel of geen lid wilt worden. Met uw lidmaatschap betaalt u het voordelige ledentarief. De uitstapjes zijn over het algemeen alleen toegankelijk voor leden van Marente.

Vergoeding cursussen

Diverse ziektekostenverzekeringen vergoeden cursussen op het gebied van gezondheid. Raadpleeg voor meer informatie uw polisvoorwaarden, of neem contact op met uw verzekeraar. 

Deelname cursussen, activiteiten en uitstapjes

Deelname aan cursussen, activiteiten en uitstapjes geschiedt geheel op eigen risico en eigen verantwoording van de deelnemer. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om aan desbetreffende cursus, activiteit en/of uitstapje deel te nemen. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of schade aan of verlies van bezittingen.

Fotografie/film

Tijdens de cursussen, activiteiten en uitstapjes kunnen foto's of een filmpje gemaakt worden die gebruikt worden voor PR doeleinden. Voor aanvang wordt gevraagd of u hier bezwaar tegen heeft. 

Wijziging/afgelasting

De organisatie behoudt zich het recht voor de cursus, activiteit of het uitstapje te wijzigen of geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten.

Vakanties

Op de vakanties gelden de voorwaarden van de partner waar de vakantie geboekt wordt. Genoemde kosten zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

Deelname aan vakanties geschiedt geheel op eigen risico en eigen verantwoording van de deelnemer. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij voldoende in voldoende conditie is om aan desbetreffende vakantie deel te nemen. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of schade aan of verlies van bezittingen.