Revalidatie Marente

In Oegstgeest staat het revalidatiecentrum van Marente. Hier kunt u tijdelijk revalideren. Bijvoorbeeld als u uit het ziekenhuis komt en u niet thuis kunt revalideren. Ook de huisarts kan u verwijzen.

Tijdens uw verblijf leert u om weer zelfstandig dingen te doen, zoals lopen, uzelf aankleden of een boterham smeren. Met als doel om na een tijdje weer zo zelfstandig mogelijk naar huis te gaan.

Specialismes

Revalidatie Marente is gespecialiseerd in geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Deze vorm van revalidatie is gericht op klachten en ziektebeelden die met name bij ouderen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin u:

  • een CVA (beroerte) heeft gehad;
  • een nieuwe heup of knie heeft gekregen;
  • een (heup)fractuur heeft opgelopen na een val;
  • een amputatie heeft moeten ondergaan;
  • een ernstige ziekte heeft en conditie moet opbouwen.

Omgaan met een combinatie van aandoeningen

Ouderen die bij Marente komen revalideren, hebben vaak te maken met meerdere aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan iemand met dementie die geopereerd is in het ziekenhuis. Of iemand met diabetes die een CVA heeft gehad. Combinaties van aandoeningen maakt dit soort revalidatietrajecten complex en voor elk persoon uniek. Marente Revalidatie is hiervoor optimaal toegerust.

Kosten en indicatiestelling

Revalidatiezorg valt onder de zorgverzekeringswet en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Lees meer over kosten en indicatiestelling.

Vragen of afspraak maken?

Wilt u revalideren of herstellen? Neem contact op met de zorgbemiddelaar van Revalidatie Marente. De zorgbemiddelaar kan u adviseren over de mogelijkheden om te revalidaren bij Marente.

Persoonlijke revalidatie

In het revalidatiecentrum werken alle specialisten en revalidatiedeskundigen bij elkaar op één locatie. Van fysiotherapeuten tot specialisten ouderengeneeskunde. Zij werken nauw samen met de verzorgenden en verpleegkundigen.

Samen met u stellen zij een persoonlijk revalidatieplan op. Het behandelteam werkt volgens de principes van revaliderend werken, ieder vanuit het eigen vakgebied. Met u zoeken zij manieren om u vaardigheden aan te leren die van belang zijn voor uw dagelijks functioneren thuis. ‘Alles is revalidatie’ houdt in dat alles wat u doet tijdens uw revalidatie een doel heeft. Zo zijn alle handelingen die u verricht, denk aan het uit bed komen, wassen, aankleden, tafel dekken, ontbijten, toiletgang, maar ook koffie voor uzelf inschenken, onderdeel van de revalidatie.

Daarom wordt er ’s morgens gewerkt met een multidisciplinaire ochtend therapie (MOT), waarbij verschillende behandelaren zoals verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedistes en diëtistes aanwezig zijn.

Uw behandelteam

Afhankelijk van uw revalidatieplan krijgt u te maken met diverse zorgverleners. Samen vormen zij uw behandelteam. Zorgverleners die u mogelijk gaan helpen, zijn:

Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde (SO) is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor ouderen. De SO is verantwoordelijk voor het medische deel van uw behandelplan. 

Verzorging en verpleging

Een team van verpleegkundigen en verzorgenden is dag en nacht aanwezig. Ze helpen u met de dagelijkse zorg en zijn altijd in de buurt als er iets aan de hand is. De eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er) is uw vaste aanspreekpunt voor vragen over de zorgverlening.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut helpt u om weer zo veel mogelijk zelfstandig te bewegen. Bijvoorbeeld opnieuw leren lopen of uzelf aankleden. En waar nodig leert u omgaan met beperkingen. Daarnaast helpt de fysiotherapeut met het opbouwen van uw conditie. 

Ergotherapeut

De ergotherapeut helpt u om uw zelfstandigheid en zelfvertrouwen terug te krijgen of te vergroten, daar waar het voor u en uw mantelzorger het meest van belang is. Zo nodig leert de ergotherapeut u hulpmiddelen te gebruiken en adviseert zij over de nodige voorzieningen en eventueel gewenste aanpassingen in en om uw huis.

Psycholoog

Het revalidatietraject betekent vaak een grote verandering in iemands leven. De psycholoog helpt u daarmee om te gaan. Gevoelens van angst, somberheid of het verwerken of herbeleven van nare ervaringen zijn heel normaal en kunnen behandeld worden. Ook kan de psycholoog onderzoeken hoe het denkvermogen van iemand is, om zo de best passende zorg te kunnen inzetten. 

Diëtist

Goed eten en drinken bevordert een snel herstel. De diëtist helpt u om uw voedingspatroon af te stemmen op uw situatie tijdens en na de revalidatie. Ook helpt zij om te gaan met problemen zoals ongewenst gewichtsverlies, moeilijk kunnen slikken, diabetes, maag-darmklachten of overgewicht.  

Maatschappelijk werker

Revalideren is een ingrijpende gebeurtenis. Uw leven en het leven van uw naasten verandert. Het is logisch dat u met praktische en emotionele vragen zit. Wat moet ik regelen voordat ik naar huis ga? Hoe zit het financieel? Kan ik het allemaal wel aan? Deze en vele andere vragen kunt u met de maatschappelijk werker bespreken.

Logopedist

De logopedist wordt betrokken wanneer u moeite ervaart met slikken en of kauwen. Door middel van oefeningen of aanpassingen in het eten en drinken, helpt zij het slikken zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Ook heeft zij expertise op het gebied van communicatie.

Wij hebben 4 afdelingen en afhankelijk van de aandoening kunt u opgenomen worden op de afdeling met de beste expertise.

Afdeling Energie is de afdeling waar veel expertise is op het gebied van verminderde cognitie. Wanneer een patiënt in het ziekenhuis enigszins of in meerdere mate in de war is vanwege dementie (al dan niet gediagnostiseerd) kan deze cliënt niet terecht op één van de andere afdelingen. Dan is afdeling Energie de juiste afdeling. Ook kan men hier terecht met een delier. Deze afdeling is semi gesloten. Dat houdt in dat revalidanten een sleutel van de deur kunnen krijgen, maar dat gekeken wordt of het veilig is als ze zelfstandig de deur uitgaan. Als dat niet het geval is dan is de deur voor hen op slot. (Dit valt dan onder de Wet Zorg en Dwang).                                                      
Afdeling Energie heeft 14 éénpersoonskamers.

Afdeling Kracht is de afdeling met expertise op het gebied van orthopedie, u kunt er terecht om te herstellen van bijvoorbeeld een heupoperatie of een amputatie. Naast de wondverzorging is er veel aandacht voor het mobiliseren. Ook kan men op afdeling Kracht terecht voor algemene revalidatie. Bijvoorbeeld om van een zware behandeling of operatie te herstellen en conditie op te doen. 
Afdeling Kracht bestaat uit 30 éénpersoonskamers.

Afdeling Balans is de afdeling met expertise op het neurologisch gebied. Hier revalideren met name mensen die een hersenbloeding (CVA) hebben gehad of bijvoorbeeld parkinson hebben en ingesteld moeten worden op medicatie. Maar ook mensen die een operatie aan de wervelkolom hebben gehad kunnen hier goed terecht.
Afdeling Balans bestaat uit 30 éénpersoonskamers.

Afdeling Sprint is de afdeling waar revalidanten de laatste dagen van de opname kunnen verblijven om de laatste vaardigheden te leren die thuis nodig zijn en om zelfvertrouwen te krijgen dat het gaat lukken. Ook kunt u er terecht voor een korte revalidatie, bijvoorbeeld als u een nieuwe knie heeft gekregen of bijvoorbeeld bij een gebroken schouder. Deze revalidatie is erop gericht om de thuissituatie zoveel mogelijk na te bootsen. U moet dus een redelijke mate van zelfstandigheid hebben en geen complexe zorg nodig hebben.                                                           
Afdeling Sprint bestaat uit 13 éénpersoonskamers.

 

Contactgegevens revalidatie Marente 

Van Wijckersloothplein 1
 2341 BB Oegstgeest
Telefoon 071 409 33 33
zorgbemiddeling@marente.nl