Revalidatie

Revalidatie Marente

In Oegstgeest staat het revalidatiecentrum van Marente. Hier kunt u tijdelijk wonen en revalideren. Bijvoorbeeld als u uit het ziekenhuis komt en u niet thuis kunt revalideren.

Tijdens uw verblijf leert u om weer zelfstandig dingen te doen, zoals lopen, uzelf aankleden of een boterham smeren. Met als doel om na een tijdje weer naar huis te gaan.

Specialismes

Revalidatie Marente is gespecialiseerd in geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Deze vorm van revalidatie is gericht op klachten en ziektebeelden die met name bij ouderen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin u:

  • een CVA (beroerte) heeft gehad;
  • een nieuwe heup of knie heeft gekregen;
  • een (heup)fractuur heeft opgelopen na een val;
  • een amputatie heeft moeten ondergaan;
  • een ernstige ziekte heeft en conditie moet opbouwen.

Omgaan met een combinatie van aandoeningen

Ouderen die bij Marente komen revalideren, hebben vaak te maken met meerdere aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan iemand met dementie die geopereerd is in het ziekenhuis. Of iemand met diabetes die een CVA heeft gehad. Combinaties van aandoeningen maakt dit soort revalidatietrajecten complex en voor elk persoon uniek. Marente Revalidatie is hiervoor optimaal toegerust.

Kosten en indicatiestelling

Revalidatiezorg valt onder de zorgverzekeringswet en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Lees meer over kosten en indicatiestelling.

Vragen of afspraak maken?

Wilt u revalideren of herstellen? Neem contact op met de zorgbemiddelaar van Revalidatie Marente. De zorgbemiddelaar bekijkt welke zorg u nodig heeft en maakt afspraken over de start en het verloop van het revalidatietraject.

Persoonlijke revalidatie

In het revalidatiecentrum werken alle specialisten en revalidatiedeskundigen bij elkaar op één locatie. Van fysiotherapeuten tot specialisten ouderengeneeskunde. Zij werken nauw samen met de verzorgenden en verpleegkundigen.

Samen met u stellen zij een persoonlijk revalidatieplan op. Met training en therapie werkt u aan uw herstel. Zo krijgt u weer vertrouwen in uw eigen kunnen en kunt u na verloop van tijd weer naar huis. De revalidatiezorg van Marente gaat verder dan alleen behandeling. U krijgt ook advies over hulpmiddelen of aanpassingen in huis. Als terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, dan helpen wij u met het vinden van een geschikte woonzorglocatie.

Uw behandelteam

Afhankelijk van uw revalidatieplan krijgt u te maken met diverse zorgverleners. Samen vormen zij uw behandelteam. Zorgverleners die u mogelijk gaan helpen, zijn:

Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde (SO) is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor ouderen. De SO is verantwoordelijk voor het medische deel van uw behandelplan. De SO bezoekt u als dat nodig is en voert regelmatig overleg met u, uw naasten en met uw andere zorgverleners.

Verzorging en verpleging

Een team van verpleegkundigen en verzorgenden is dag en nacht aanwezig. Ze helpen u met de dagelijkse zorg en zijn altijd in de buurt als er iets aan de hand is. De eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er) is uw vaste aanspreekpunt voor vragen over de zorgverlening.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut helpt u om weer zo veel mogelijk zelfstandig te bewegen. Bijvoorbeeld opnieuw leren lopen of uzelf aankleden. En waar nodig leert u omgaan met beperkingen. Daarnaast helpt de fysiotherapeut met het opbouwen van uw conditie. Er is een trainingsruimte waar u samen met de fysiotherapeut oefeningen doet.

Ergotherapeut

De ergotherapeut helpt u om uw zelfstandigheid en zelfvertrouwen terug te krijgen of te vergroten, daar waar het voor u en uw mantelzorger het meest van belang is. Bijvoorbeeld door dagelijkse handelingen binnen de zelfzorg opnieuw te trainen of ze samen met u aan te passen aan wat u wel kan. Denk ook aan het zelf weer naar het toilet kunnen, kunnen pakken wat u nodig heeft uit de kast, de telefoon bedienen en eten. Zo nodig leert de ergotherapeut u hulpmiddelen te gebruiken en adviseert zij over de nodige voorzieningen en eventueel gewenste aanpassingen in en om uw huis.

Psycholoog

Het revalidatietraject betekent vaak een grote verandering in iemands leven. De psycholoog helpt u daarmee om te gaan. Gevoelens van angst, somberheid of het verwerken of herbeleven van nare ervaringen zijn heel normaal en kunnen behandeld worden. Ook kan de psycholoog onderzoeken hoe het denkvermogen van iemand is, om zo de best passende zorg te kunnen inzetten. Verder ondersteunt zij familie en naasten en adviseert zij over het wel of niet terugkeren naar huis.

Diëtist

Goed eten en drinken bevordert een snel herstel. De diëtist helpt u om uw voedingspatroon af te stemmen op uw situatie tijdens en na de revalidatie. Ook helpt zij om te gaan met problemen zoals ongewenst gewichtsverlies, moeilijk kunnen slikken, diabetes, maag-darmklachten of overgewicht.  

Maatschappelijk werker

Revalideren is een ingrijpende gebeurtenis. Uw leven en het leven van uw naasten verandert. Het is logisch dat u met praktische en emotionele vragen zit. Wat moet ik regelen voordat ik naar huis ga? Hoe zit het financieel? Kan ik het allemaal wel aan? Deze en vele andere vragen kunt u met de maatschappelijk werker bespreken.

Logopedist

De logopedist wordt betrokken wanneer u moeite ervaart met slikken en of kauwen. Door middel van oefeningen of aanpassingen in het eten en drinken, helpt zij het slikken zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Ook heeft zij expertise op het gebied van communicatie. Zij behandelt en adviseert bij stem-, spraak- en taalproblematiek; spreken, begrijpen en lezen. Belangrijke functies, die veel invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven.

 

Contactgegevens revalidatie Marente 

Van Wijckersloothplein 1
 2341 BB Oegstgeest
Telefoon 071 409 33 33
zorgbemiddeling@marente.nl