Revalidatie Marente

In Oegstgeest staat het revalidatiecentrum van Marente. Hier kunt u tijdelijk revalideren. Bijvoorbeeld als u uit het ziekenhuis komt en u niet thuis kunt revalideren. Ook de huisarts kan u verwijzen.

Tijdens uw verblijf leert u om weer zelfstandig dingen te doen, zoals lopen, uzelf aankleden of een boterham smeren. Met als doel om na een tijdje weer zo zelfstandig mogelijk naar huis te gaan.

Specialismes

Revalidatie Marente is gespecialiseerd in geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Deze vorm van revalidatie is gericht op klachten en ziektebeelden die met name bij ouderen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin u:

  • een CVA (beroerte) heeft gehad;
  • een nieuwe heup of knie heeft gekregen;
  • een (heup)fractuur heeft opgelopen na een val;
  • een amputatie heeft moeten ondergaan;
  • een ernstige ziekte heeft en conditie moet opbouwen.

Omgaan met een combinatie van aandoeningen

Ouderen die bij Marente komen revalideren, hebben vaak te maken met meerdere aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan iemand met dementie die geopereerd is in het ziekenhuis. Of iemand met diabetes die een CVA heeft gehad. Combinaties van aandoeningen maakt dit soort revalidatietrajecten complex en voor elk persoon uniek. Marente Revalidatie is hiervoor optimaal toegerust.

Kosten en indicatiestelling

Revalidatiezorg valt onder de zorgverzekeringswet en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Lees meer over kosten en indicatiestelling.

Vragen of afspraak maken?

Wilt u revalideren of herstellen? Neem contact op met de zorgbemiddelaar van Revalidatie Marente. De zorgbemiddelaar kan u adviseren over de mogelijkheden om te revalidaren bij Marente.

Persoonlijke revalidatie

In het revalidatiecentrum werken alle specialisten en revalidatiedeskundigen bij elkaar op één locatie. Van fysiotherapeuten tot specialisten ouderengeneeskunde. Zij werken nauw samen met de verzorgenden en verpleegkundigen.

Samen met u stellen zij een persoonlijk revalidatieplan op. Het behandelteam werkt volgens de principes van revaliderend werken, ieder vanuit het eigen vakgebied. Met u zoeken zij manieren om u vaardigheden aan te leren die van belang zijn voor uw dagelijks functioneren thuis. ‘Alles is revalidatie’ houdt in dat alles wat u doet tijdens uw revalidatie een doel heeft. Zo zijn alle handelingen die u verricht, denk aan het uit bed komen, wassen, aankleden, tafel dekken, ontbijten, toiletgang, maar ook koffie voor uzelf inschenken, onderdeel van de revalidatie.

’s Morgens wordt er gestart met multidisciplinaire ochtend therapie (MOT), waarbij verschillende behandelaren zoals verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedistes en diëtistes aanwezig zijn.

Contactgegevens Revalidatie Marente 

Van Wijckersloothplein 1
2341 BB Oegstgeest
Telefoon 071 409 33 33
zorgbemiddeling@marente.nl