Zorg in de nacht

Terwijl iedereen slaapt, zorgt het nachtteam van Marente voor mensen die dit nodig hebben. Een toiletbezoek, het innemen van medicijnen, spoedhulp bij een valpartij of een waakdienst in de laatste fase van het leven. Nachtzorg is er in vele vormen.

Marente heeft eigen nachtteams. Deze werken nauw samen met de collega’s die eventueel overdag bij u komen. Zo zorgen we voor een optimale verdeling van de zorg over 24 uur. Nachtzorg kan op drie manieren plaatsvinden:

  1. Geplande zorgmomenten
  2. Alarmeringszorg
  3. Waakdiensten

Geplande zorgmomenten

In overleg met de wijkverpleegkundige kan afgesproken worden dat een zorgverlener ’s nachts bij u langskomt. Bijvoorbeeld om u te helpen met een toiletgang of met het innemen van medicijnen. Maar de nachtdienst kan ook langskomen om te controleren of alles met u in orde is. Het gaat erom dat u zich ook ‘s nachts veilig voelt.

Alarmeringszorg

Misschien heeft u (nog) geen nachtzorg nodig, maar wilt u wel verzekerd zijn van zorg als er iets gebeurt. Bijvoorbeeld als u bang bent om te vallen als u ’s nachts naar het toilet gaat. In deze gevallen kan een alarmeringsapparaat met professionele achterwacht een oplossing voor u zijn.

Waakdiensten

In de laatste fase van het leven is vaak de hele dag intensieve zorg nodig. Het nachtteam kan in de nacht waken. De zorgverlener blijft dan slapen, houdt een oogje in het zeil en kan direct actie ondernemen als dat nodig is.

Contact en zorg aanvragen

Nachtzorg wordt altijd gestart in overleg met de wijkverpleegkundige die hiervoor een indicatie stelt.

  • Krijgt u al thuiszorg van Marente? Bespreek uw wens voor nachtzorg met de wijkverpleegkundige in uw wijkteam.
  • Krijgt u (nog) geen thuiszorg van Marente? Vraag dan eerst thuiszorg aan en laat de wijkverpleegkundige weten dat u ook nachtzorg wenst.