Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben tussen 5.000 en 19.000 mensen jonger dan 65 jaar dementie (bron: Alzheimer Nederland). Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen 40 en 65 jaar. Vaak blijft het geheugen dan nog intact. Meer herkenbaar zijn verstoring in praktisch handelen en verandering van persoonlijkheid, stemming en gedrag. Dit heeft ingrijpende gevolgen op het leven van de persoon zelf en zijn omgeving. Normale handelingen en bezigheden zijn niet meer vanzelfsprekend.

Als iemand op jonge leeftijd dementie krijgt, vraagt dit om andere zorg en behandeling dan bij ouderen. De problemen worden vaak niet herkend, en kunnen leiden tot veel onzekerheid en onbegrip. Marente is hierin gespecialiseerd, met onder andere woongroep Ter Leede en een dagbehandelingsgroep in Bernardus en gespecialiseerde casemanagers dementie in de thuiszorg. Marente heeft voor deze specialisatie het PREZO keurmerk ontvangen