Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben tussen 5.000 en 19.000 mensen jonger dan 65 jaar dementie (bron: Alzheimer Nederland). Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen 40 en 65 jaar. Vaak blijft het geheugen dan nog intact. Meer herkenbaar zijn verstoring in praktisch handelen en verandering van persoonlijkheid, stemming en gedrag. Dit heeft ingrijpende gevolgen op het leven van de persoon zelf en zijn omgeving. Normale handelingen en bezigheden zijn niet meer vanzelfsprekend.

Als iemand op jonge leeftijd dementie krijgt, vraagt dit om andere zorg en behandeling dan bij ouderen. De problemen worden vaak niet herkend, en kunnen leiden tot veel onzekerheid en onbegrip. Marente is hierin gespecialiseerd, met onder andere woongroep Ter Leede en een dagbehandelingsgroep in Bernardus en gespecialiseerde casemanagers dementie in de thuiszorg. Marente heeft voor deze specialisatie het PREZO keurmerk ontvangen

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

Marente is lid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Dit houdt in dat we de landelijke uitwisseling tussen ledenorganisaties van kennis en expertise over de zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie toejuichen, en hier ook zelf een actieve bijdrage aan leveren. Voor meer informatie, kijk op www.KCdementieopjongeleeftijd.nl. 

PREZO keurmerk

Mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen, zijn bij Marente aan het goede adres. In 2019 heeft Stichting Perspekt geconcludeerd dat Marente optimale zorg levert voor deze specifieke doelgroep. Marente krijgt het PREZO keurmerk dat voor deze specialistische zorg ontwikkeld is.