Organisatie en bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt de organisatie als geheel en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De medezeggenschapstructuur voor medewerkers is centraal geregeld in de Ondernemingsraad. De medezeggenschapstructuur voor cliënten is geregeld via de cliëntenraden van de 11 locaties en de cliëntenraad thuiszorg. Deze cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad.

Via de links hieronder vindt u meer informatie over de organisatie Marente. 

Raad van Bestuur

  • Anneke Asberg, voorzitter
  • Een tweede lid wordt momenteel geworven

Raad van Toezicht

  • Mevrouw drs. A.M.A Meijs, voorzitter
  • De heer J.H. van Holten, vicevoorzitter
  • Mevrouw mr. K.E. van Dam
  • De heer drs. P.A. van der Harst
  • Mevrouw mr. C.D.M. Soeterbroek
  • De heer drs. G.J. Waterink