Organisatie en bestuur

Marente heeft een Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur bestuurt de organisatie als geheel en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governancecode Zorg 2017 is hierbij een belangrijk instrument. Dit hulpmiddel wordt bij Marente gebruikt om het bestuur en toezicht zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

De medezeggenschapstructuur voor medewerkers is centraal geregeld in de ondernemingsraad. De medezeggenschapstructuur voor cliënten is geregeld via de cliëntenraden van de afzonderlijke locaties en de cliëntenraad thuiszorg. Ook binnen de GRZ is cliëntmedezeggenschap georganiseerd. De cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad.

Raad van Bestuur

Heidi van den Brink en Anne Leemhuis

Raad van Commissarissen van Marente

Raad van Commissarissen

  • Dhr. drs. G.J. (Gert-Jan) Waterink
  • Mevr. dr. C. (Christel) M.H.A. Deckers, vicevoorzitter
  • Mevr. L.P. (Laura) van Goor
  • Dhr. drs. P. (Pieter) van der Harst
  • Dhr. dr. J. (Hans) Th.M. van der Schoot, voorzitter