Organisatie en bestuur

Marente heeft een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestuurt de organisatie als geheel en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governancecode Zorg 2017 is hierbij een belangrijk instrument. Dit hulpmiddel wordt bij Marente gebruikt om het bestuur en toezicht zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

De medezeggenschapstructuur voor medewerkers is centraal geregeld in de Ondernemingsraad. De medezeggenschapstructuur voor cliënten is geregeld via de cliëntenraden van de afzonderlijke locaties en de cliëntenraad thuiszorg. Ook binnen de GRZ is cliëntmedezeggenschap georganiseerd. De cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad.

Via de links in het oranje blok vindt u meer informatie over de organisatie Marente en de governance.

Raad van Bestuur

  • Anneke Asberg, voorzitter
  • Anne Leemhuis, lid

Raad van Toezicht

  • Dhr. dr. J. (Hans) Th.M. van der Schoot, voorzitter
  • Mevr. dr. C. (Christel) M.H.A. Deckers, vicevoorzitter
  • Dhr. drs. P. (Pieter) A. van der Harst
  • Mevr. mr. C. (Caroline) D.M. Soeterbroek
  • Dhr. drs. G.J. (Gert Jan) Waterink