specialisten vergadering zorg

Het specialistenteam

Tegenwoordig kan steeds meer complexe, verpleegkundige zorg ook thuis plaatsvinden. Denk aan sondevoeding, bloedtransfusie of een infuus voor bestrijding van ernstige pijn. Huisartsen en medisch specialisten schakelen het specialistenteam van Marente in om deze zorg uit te voeren.

Gespecialiseerde verpleegkundigen

Het specialistenteam bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen met een aanvullende opleiding. Zij helpen cliënten die complexe verpleegkundige zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld cliënten die behandeld worden met (technische) medische apparatuur. Denkt u hierbij aan pijnbestrijding via infuuspompen, intraveneuze toediening van antibioticakuren en bloedtransfusies. Het specialistenteam richt zich ook op kortdurende zorg voor terminale patiënten thuis.

Verwijzing via huisarts of specialist

Voor specialistische verpleegkundige zorg heeft u in de meeste gevallen een verwijzing nodig van de specialist uit het ziekenhuis. Aanmelding voor deze zorg gaat doorgaans dan ook via de huisarts of de specialist in het ziekenhuis.

Een eerste bezoek

Na aanmelding via uw huisarts of transferpunt in het ziekenhuis neemt een verpleegkundige van het specialistenteam contact met u op en maakt een afspraak op een tijdstip dat het u uitkomt. Samen met u bespreekt de verpleegkundige de randvoorwaarden en stelt met een zorgplan op. De verpleegkundige overlegt zo nodig met de huisarts en specialist in het ziekenhuis en helpt andere zorg die u ook ontvangt op elkaar af te stemmen. Regelmatig evalueert de verpleegkundige met u de geleverde zorg.

Contact

Cliënten kunnen het specialistenteam bereiken via de afdeling klantenservice: 071 409 33 33.

Zorgverleners en verwijzers kunnen het specialistenteam bellen op 06 51 07 07 87. Het specialistenteam is dagelijks bereikbaar en inzetbaar tussen 8.00 en 23.00 uur, ook in de weekeinden. Voor spoedsituaties tussen 23.00 en 8.00 uur neemt u contact op met de bereikbaarheidsdienst op hetzelfde nummer.