Indicatie en kosten verpleeghuiszorg

In Nederland kennen we een uitgebreid zorgstelsel. De zorg is goed geregeld en van hoge kwaliteit. Maar door verschillende wetten en financieringsvormen vaak ook ingewikkeld. Op deze pagina informeren wij u hierover.

Wilt u meer informatie of is alles niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust contact op met een zorgbemiddelaar van Marente.

Indicatiestelling

Om permanent te verhuizen naar een woonzorgcentrum van Marente heeft u een indicatie nodig. Zo’n indicatie wordt uitgedrukt in een zorgprofiel dat een globale omschrijving geeft van de benodigde zorg. Zodra u verhuist naar een van onze locaties, wordt dit zorgprofiel samen met u ‘vertaald’ naar een concreet zorgplan.

De indicatie wordt gesteld door een onafhankelijk instituut: het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij bepalen aan de hand van uw situatie welk zorgprofiel er nodig is. Dit zorgprofiel staat niet vast en kan na verloop van tijd verhoogd of verlaagd worden als de situatie veranderd.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie of het selecteren van de juiste locatie? Neem vrijblijvend contact op met een zorgbemiddelaar van Marente.

Kosten en eigen bijdrage

De meeste verpleeghuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In het kort houdt dat in dat u vooraf niet hoeft te betalen en dat Marente alle kosten declareert bij het Zorgkantoor. Houdt u wel rekening met een eigen bijdrage. Deze wordt vastgesteld door een landelijke instantie: het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK staat een rekenhulp waarmee u een idee kunt krijgen van de eigen bijdrage in uw situatie.

Tarieven aanvullende dienstverlening

Het Zorginstituut Nederland heeft een ‘Zorgkompas’ opgesteld dat een globale indruk geeft van waar u op kunt rekenen als u zorg uit de Wet langdurige zorg krijgt. Naast dit 'basisaanbod', kunt u bij Marente tegen betaling gebruikmaken van diverse aanvullende diensten. Lees meer over deze diensten en tarieven.

Kort verblijf en revalidatie

De informatie op deze pagina is gerichte op langdurige zorg, oftewel permanente verhuizing naar het woonzorgcentrum. Als u tijdelijk in een locatie van Marente verblijft, bekijkt u dan de informatie over indicatiestelling en kosten kortdurend verblijf. Dit geldt bijvoorbeeld voor revalidatie, herstel, eerstelijnsverblijf (ELV), logeren en respijtzorg.

Deze tijdelijk vormen van verblijf zijn alleen op specifieke locaties mogelijk, neemt u contact op met de zorgbemiddelaar voor meer informatie hierover.