Zoveel mogelijk vrijheid

Dementie is een vaak voorkomende reden dat iemand verhuist naar een woonzorglocatie van Marente. Voor mensen met dementie is het moeilijker om de juiste keuzes te maken. Ook zijn ze zich niet altijd bewust van de gevolgen van hun gedrag. De zorgverleners houden hier rekening mee door voor alle bewoners vrijheid en veiligheid zorgvuldig op elkaar af te stemmen.

Marente volgt de Wet zorg en dwang voor mensen die in een woonzorglocatie wonen. Deze wet geldt vanaf 1 januari 2020. In de brochures kunt u lezen wat dit voor u betekent. 

Video wet zorg en dwang

Brochures over de Wet zorg en dwang

Kwaliteit van zorg

Goede zorg en ondersteuning komen tot stand in de dialoog tussen de medewerker en cliënt, met zijn familie, mantelzorger en sociale netwerk. In gesprek met de cliënt wordt duidelijk welke verantwoordelijkheid de cliënt zelf neemt, samen met zijn netwerk en wat nodig is aan zorg en ondersteuning van de medewerkers. Marente is voortdurend bezig de kwaliteit van zorg te verbeteren en te borgen.