Wijkverpleging

U woont zelfstandig thuis. En vanwege ouderdom, ziekte of revalidatie heeft u ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld van uw partner, familie of vrienden. Maar misschien redt u het daar niet mee. In dat geval kunt u wijkverpleging van Marente inschakelen.

Zelfstandig blijven

Samen met de wijkverpleegkundige bekijkt u wat nodig is om uw dagelijks leven te leiden. Het uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk zelf de regie houdt en zoveel mogelijk zelf blijft doen. De thuiszorg helpt u deze zelfstandigheid te behouden en te vergroten. Ook wordt er gekeken hoe uw omgeving of andere instanties kunnen helpen. Denkt u aan uw familie of een bedrijf die een warme maaltijd aan huis bezorgt.

Verzorging en verpleging

Zorgverleners komen bij u thuis voor de dingen die u niet zelf of met uw mantelzorger kunt doen. Denk aan ondersteuning bij het douchen en aankleden. Of verpleegkundige handelingen zoals medicatie toedienen en een wond verzorgen. Daarnaast houden de thuiszorgmedewerkers altijd een oogje in het zeil en maken ze een praatje met u.

Kleinschalige wijkteams

De thuiszorg van Marente werkt in wijkteams. Kleinschalige teams die zelfstandig de zorg organiseren. Hierdoor ziet u weinig wisselende gezichten, heeft u veel invloed op het tijdstip dat u zorg krijgt en u kunt de thuiszorgmedewerker rechtstreeks bereiken.

Indicatie en kosten

De wijkverpleging wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Lees meer over indicatie en kosten.

Thuiszorg in uw woonplaats

Bekijk per woonplaats welke wijkteams er zijn.

  1. Aanvraagformulier thuiszorg

    Wie heeft thuiszorg nodig? 

  2. Uw contactgegevens