Revalidatie

Herstel en observatie

Voor mensen met dementie, gedrags- of geheugenproblematiek is tijdelijk verblijf mogelijk op de afdeling Energie (voorheen Kees Verkerk) in Oegstgeest. Bijvoorbeeld om te herstellen na een ziekenhuisopname. Maar ook voor observatie om vast te stellen wat er aan de hand is en om te bepalen welke woonvorm en zorg daar het beste bij past.

Deze specifieke afdeling is uitermate geschikt voor mensen met een complexe zorgvraag. Bijvoorbeeld als iemand meerdere aandoeningen heeft of als nog niet helemaal duidelijk is wat er allemaal speelt. Door iemand tijdelijk hier te laten herstellen, is er tijd en rust om te bepalen wat de volgende stap is. Die volgende stap kan terugkeer naar huis zijn, eventueel met extra zorg en ondersteuning. Ook kan het zijn dat iemand permanent verhuist naar een woonzorglocatie met intensieve zorg.

Zorg en behandeling

Tijdens uw verblijf is er een team van zorgverleners en is er dag-en-nacht toezicht. Het team bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen, een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en diverse andere behandelaren. Samen met hen bepaalt u het doel van uw verblijf, werkt u aan uw herstel en wordt de stap na uw verblijf voorbereid.

Aanmelden en financiering

De aanmelding voor herstel en observatie op de afdeling Energie verloopt doorgaans via uw huisarts of het ziekenhuis. Afhankelijk van uw situatie kan het verblijf vergoed worden vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Houdt u wel rekening met de mogelijkheid dat het van uw eigen risico afgaat en/of dat u een eigen bijdrage moet betalen.

Vragen over herstel en observatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de klantenservice van Marente via 071 409 33 33. Zij brengen u in contact met een zorgbemiddelaar die u meer kan vertellen over herstel en observatie op de afdeling Energie. 

Het adres van afdeling Energie is Van Wijckersloothplein 1 2341 BB Oegstgeest.