Cliëntenraad Thuiszorg

De cliëntenraad heeft de belangrijke taak om de wensen en belangen van alle cliënten in de thuiszorg te vertegenwoordigen. Steeds meer mensen blijven tot op latere leeftijd thuis wonen en er zijn voortdurend veranderingen in de zorg. De cliëntenraad heeft invloed op de manier waarop Marente met deze ontwikkelingen omgaat.

Bijvoorbeeld door zelf nieuwe ideeën aan te dragen, door kritisch naar nieuwe plannen te kijken en door te laten weten hoe zij en anderen de zorgverlening ervaren.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad is een officieel adviesorgaan waarvan de rechten en plichten wettelijk zijn vastgelegd. In de cliëntenraad zitten mensen die zelf thuiszorg krijgen en mensen die als mantelzorger of partner bij de zorg betrokken zijn. Zij zien als geen ander wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden.

Er zijn 6 tot 8 vergaderingen per jaar, waarbij de manager Thuiszorg aanwezig is. Als Marente belangrijke besluiten wil nemen, dan krijgen alle leden van de cliëntenraad deze vooraf te zien zodat er goed advies over gegeven kan worden. 

Contact of aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de cliëntenraad thuiszorg? Of heeft u een vraag aan de cliëntenraad? U kunt vrijblijvend contact opnemen met Miranda van den Berg, secretaresse Thuiszorg, 071 409 32 90 of miranda.vandenberg@marente.nl

Wordt het nieuwe lid van de cliëntenraad

Spreekt u zich graag uit over de thuiszorg? Heeft u goede ideeën om de zorg te verbeteren? Zet u zich graag in namens de vele cliënten van Marente? Word dan lid van de cliëntenraad.

Als lid van de cliëntenraad...

  • ...bent u antenne en ontvangt signalen
  • ...bent u tolk en de spreekbuis van cliënten
  • ...bent u waakhond van rechten die cliënten hebben
  • ...bent u adviseur en helpt de zorgverlening te verbeteren

Aarzel niet en meld u aan!