Geestelijke begeleiding in de thuissituatie

Geestelijke verzorgers kunnen ook op bezoek bij mensen (50+) die nog thuis wonen. Bij een geestelijk begeleider kan iemand in alle rust haar/zijn verhaal kwijt. Een gesprek over levensvragen en levenskracht. Vier gesprekken worden er vergoed door de overheid.

Wanneer kunt u een geestelijk begeleider inschakelen? 

Een geestelijk begeleider kan voor tal van situaties benaderd worden: 

  • Er gebeurt iets ingrijpends in iemands uw leven.
  • Bij gevoelens van eenzaamheid, zinloosheid of verwarring.
  • De verzorging van de partner valt heel zwaar.
  • Ethische vragen omtrent de zorg, eventueel in combinatie met religie.
  • De wens om gebeurtenissen in iemands leven een plek te geven.
  • Iemand heeft te maken met dementie of een chronische ziekte.
  • De laatste fase van het leven is aangebroken.

Levensbeschouwing

Geestelijke begeleiding gaat over levensbeschouwing. Dat onderscheidt zich van de psycholoog/POH-GGZ die over psycho(patho)logie gaat en van de maatschappelijk werker die over maatschappelijke ondersteuning gaat. 

Contact opnemen

De geestelijk begeleiders Wendelijn van der Klaauw en Hans van Wijk zijn bereikbaar via geestelijkebegeleiding@marente.nl.