Belastinghulp aan huis

Wachttijden

De exacte wachttijd voor zorg van Marente is afhankelijk van verschillende zaken. Bijvoorbeeld welke zorg u nodig heeft en naar welke locatie of wijkteam u gaat. Voor een goede indicatie van de wachttijd in úw situatie, neemt u contact met ons op.

U belt hiervoor naar de klantenservice van Marente via 071 409 33 33, en vraagt naar... 

  • ... het wijkteam in uw buurt, als u thuiszorg nodig heeft.
  • ... naar de zorgbemiddelaar van de gewenste woonzorglocatie, als u verpleeghuiszorg nodig heeft.
  • ... naar de zorgbemiddelaar van Revalidatie, als u revalidatie of herstelzorg nodig heeft. 

Eerstelijnsverblijf

Een huisarts kan iemand doorverwijzen voor tijdelijk verblijf op een locatie van Marente. Dit wordt Eerstelijnsverblijf (ELV) genoemd en kan in spoedgevallen snel geregeld worden. Hiervoor neemt de huisarts contact op met een zorgbemiddelaar van Marente.