Zorgleveringsovereenkomst

Als u zorg van Marente krijgt, dan wordt dit vastgelegd in een zorgleveringsovereenkomst. Afhankelijk van het soort zorg dat u krijgt, wordt de zorgleveringsovereenkomst aangevuld met ‘modules’ die aanvullend zijn op de zorgleveringsovereenkomst.

Een voorbeeld van de overeenkomst en de aanvullende informatiemodules kunt u hieronder downloaden en inzien.

Onderdeel Datum geplaatst Zorgsoort
Zorgleveringsovereenkomst 13-6-2019 Zorg met verblijf
Algemene voorwaarden 7-1-2021 Thuiszorg, zorg met verblijf en dagbesteding
Aanvullende info over wonen met zorg (Wlz)  23-5-2019 Zorg met verblijf
Aanvullende info over Modulair pakket thuis of volledige pakket thuis (MPT en VPT) 23-5-2019 Thuiszorg
Aanvullende info over revalidatiezorg (GRZ) 23-5-2019 Zorg met verblijf
Aanvullende info over Wzd* 1-1-2020 Zorg met verblijf
Aanvullende info over kortdurend verblijf (ELV) 23-5-2019 Zorg met verblijf
Bijzondere module wijkverpleging 14-9-2020 Thuiszorg