Indicatie en kosten dagbesteding en dagbehandeling

In Nederland kennen we een uitgebreid zorgstelsel. De zorg is goed geregeld en van hoge kwaliteit. Maar door verschillende wetten en financieringsvormen vaak ook ingewikkeld. Op deze pagina informeren wij u over de indicatiestelling en kosten dagbesteding en dagbehandeling. Wilt u meer informatie of is alles niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust contact op met de teamleider welzijn op onze locaties.

Indicatiestelling oftewel beschikking

Voor dagbesteding en dagbehandeling heeft u een indicatie nodig van uw gemeente, dat wordt een ‘beschikking’ genoemd. U kunt deze zelf aanvragen via het zorgloket van uw gemeente. In de beschikking staat op welke zorg u volgens de gemeente recht heeft.

Zorgkosten en eigen bijdrage

De kosten voor dagbesteding en dagbehandeling worden door de gemeente vergoed op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uiteraard op basis van de beschikking die u van de gemeente heeft gekregen. Houdt u rekening met een eigen bijdrage van €19,- per maand. Heeft u een indicatie voor Wlz? Dan vallen de kosten voor dagbesteding en dagbehandeling onder Wlz. 

Aanvullende kosten

Houdt u er rekening mee dat de maaltijden en het materiaalgebruik niet vanuit de Wmo vergoed worden. Deze brengen wij apart bij u in rekening. De vervoerskosten zijn voor rekening van Jeroen. 

Als u geen beschikking heeft

U kunt ook dagbesteding en dagbehandeling krijgen zonder beschikking van de gemeente. U betaalt dan alle kosten zelf. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de teamleider Welzijn op onze locaties