Palliatieve zorg

Te horen krijgen dat genezing niet meer mogelijk is, is een zware boodschap. Het leven krijgt een heel andere betekenis. Voor u én uw naasten. Palliatieve thuiszorg is professionele ondersteuning om in deze moeilijke periode te kunnen richten op de kwaliteit van het leven.

Meer dan alleen pijn bestrijden

Naast pijn- of andere symptoombestrijding is palliatieve thuiszorg ook gericht op warmte, veiligheid, persoonlijke aandacht en het omgaan met gevoelens van angst en verdriet. Ieder mens is verschillend. U heeft uw eigen behoeften, uw eigen wensen en u leeft uw eigen leven. De (wijk)verpleegkundige is volledig op de hoogte van uw persoonlijke situatie en organiseert de zorg daar omheen. 

Gespecialiseerd in palliatieve zorg

Bij Marente wordt palliatieve thuiszorg begeleid door (wijk)verpleegkundigen die daarin gespecialiseerd zijn. Zij hebben kennis en expertise om u te ondersteunen bij de gevolgen van kanker of ernstige, chronische ziektebeelden. Deze verpleegkundigen werken nauw samen met uw huisarts, de apotheek en de specialisten van naburige ziekenhuizen. Wanneer nodig kan het specialistenteam van Marente ingezet worden.

Omgeving aanpassen aan uw situatie

U wilt graag zelfstandig en mobiel blijven. Aanpassingen aan het huis of het gebruik van hulpmiddelen zijn vaker mogelijk dan vooraf gedacht. De palliatief verpleegkundige neemt de mogelijkheden met u door en schakelt zo nodig andere specialisten in.

Palliatieve thuiszorg aanvragen

Heeft u te horen gekregen dat genezing niet meer mogelijks is en heeft u thuiszorg nodig? 

Vraag de zorg aan via dit formulier of neem contact op met het wijkteam via de klantenservice van Marente (071 409 33 33). De wijkverpleegkundige gaat met u in gesprek, stelt de indicatie en zorgt ervoor dat de zorg kan starten.

Indicatie en kosten

De wijkverpleging wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Lees meer over indicatie en kosten.

Symptomen bestrijden

Pijnverzachting door middel van medicatie is vaak onvermijdelijk. Naast pijnmedicatie kan advies over andere mogelijkheden om de pijn te verzachten heel waardevol zijn. De palliatief verpleegkundige kan u bijvoorbeeld adviseren over rust, afleiding of een andere houding. Samen met u kijkt zij naar de oplossingen die passen bij u, uw naasten en uw leefomgeving.

Alles is bespreekbaar

Het hoeft niet alleen om praktische zaken te gaan. Misschien wilt u graag uw ervaringen delen of vraagt u zich af hoe u uw ziekte moet bespreken met uw naaste(n). De palliatief verpleegkundige staat voor u klaar. Heeft zij zelf het antwoord niet, dan kan zij u verwijzen naar de juiste persoon of zorgverlener.

Zorg in een hospice

Als thuisverblijven ook met thuiszorg niet meer mogelijk of wenselijk is, dan is het verblijf in een hospice een goed alternatief. In deze regio zijn drie hospices waar Marente mee samenwerkt. 

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het hospice naar keuze.