Indicatie en kosten revalidatie en eerstelijnsverblijf

In Nederland kennen we een uitgebreid zorgstelsel. De zorg is goed geregeld en van hoge kwaliteit. Maar door verschillende wetten en financieringsvormen vaak ook ingewikkeld. Op deze pagina informeren wij u over de indicatiestelling en kosten voor tijdelijk (eerstelijns)verblijf. Wilt u meer informatie of is het niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust contact op met een zorgbemiddelaar van Marente.

Indicatiestelling

Voor geriatrische revalidatiezorg, herstel en eerstelijnsverblijf heeft u een indicatie nodig. Over het algemeen wordt deze opgesteld door uw huisarts of medisch specialist in het ziekenhuis. Zo nodig gebeurt dit in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde van Marente.

Kosten en eigen bijdrage

Deze vormen van tijdelijk verblijf bij Marente worden vergoed vanuit de basisverzekering bij uw zorgverzekeraar. U krijgt alle kosten vergoed minus het wettelijke eigen risico. Meer informatie over uw eigen risico kunt u bij uw zorgverzekeraar opvragen. Marente heeft met een groot aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten. Kijk hier voor het overzicht.

Als u al zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) ontvangt, waarbij sprake is van verblijf met behandeling, dan worden de kosten van tijdelijk verblijf bekostigd vanuit de Wlz en is er een eigen bijdrage verschuldigd.

Tarieven aanvullende dienstverlening

Het Zorginstituut Nederland heeft een ‘Zorgkompas’ opgesteld dat een globale indruk geeft van waar u op kunt rekenen als u zorg vanuit de Wet langdurige zorg dan wel de Zorgverzekeringswet krijgt. Naast dit 'basisaanbod', kunt u bij Marente tegen betaling gebruikmaken van diverse aanvullende diensten.