Verzekeringen bij Marente

Als u of uw naaste naar een woonzorglocatie verhuist, is het verstandig te kijken naar welke verzekeringen wel of niet voortgezet moeten worden. Voor sommige zaken regelt Marente de verzekering en voor andere bent u zelf verantwoordelijk.

Onderstaande informatie geldt voor mensen die bij Marente komen wonen en verpleeghuiszorg krijgen.

Persoonlijke bezittingen

De huishoudelijke inboedel van bewoners is door Marente collectief verzekerd voor alle bewoners en dekt schade aan bijvoorbeeld kleding en eigen meegebrachte meubels door o.a. brand, water en bliksem. Eigen risico neemt Marente voor haar rekening.

Schade door diefstal is alleen gedekt als de dader bekend is of als er sprake is van duidelijke braak-sporen. Marente kan geen verantwoordelijkheid nemen voor kostbaarheden. We adviseren u daarom om kostbare bezittingen (antiek, sieraden, geld, waardepapier etc.) niet mee te nemen en te bewaren in de woonzorglocatie. Mocht dit toch gewenst zijn, dan adviseert Marente om hiervoor een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Geld en waardepapieren zijn beperkt verzekerd.

Electrische rolstoelen

Electrische rolstoelen worden door Marente verzekerd en worden voorzien van het bekende gele bromfietsplaatje.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van bewoners bij schade aan andermans bezittingen of bij veroorzaakt letsel is door Marente voor haar bewoners verzekerd. Dit geldt ook voor familie, vrienden, vrijwilligers en personeel die met de bewoners activiteiten ondernemen die door Marente zijn georganiseerd.

Ziektekosten

Alle ingezetenen van Nederland moeten een basiszorgverzekering hebben. Hier voorziet Marente niet in. Deze verzekering mag dus niet worden opgezegd bij verhuizing naar Marente.

Marente verstrekt in principe de medische zorg van haar bewoners, zoals huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, psychologische zorg. Niet alle zorg wordt echter (geheel) vergoed, bijvoorbeeld protheses (bril, kunstgebit, gehoorapparaat), beugel, kroon of brug. Marente adviseert om contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te kijken of aanpassingen in de aanvullende verzekering mogelijk of nodig zijn. Na datum verhuizing heeft u dertig dagen de tijd om de aanvullende verzekering binnen het lopende kalenderjaar aan te passen. Redt u dit niet binnen dit termijn dan dient u het volledige kalenderjaar uit.

Rechten

We vermelden uitdrukkelijk dat dit overzicht een korte toelichting is, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Planning en Control van Marente via telefoonnummer 071 409 3333.