Indicatie en kosten thuiszorg

In Nederland kennen we een uitgebreid zorgstelsel. De zorg is goed geregeld en van hoge kwaliteit. Maar door verschillende wetten en financieringsvormen is de zoektocht vooraf vaak ingewikkeld. Graag informeren wij u over de indicatiestelling en over de kosten.

Onder thuiszorg op deze pagina verstaan we verzorging en (wijk)verpleging bij u thuis. Bent u op zoek naar iemand die u helpt bij het huishouden, bekijkt u dan de informatie over huishoudelijke hulp.

Indicatie

Voor verzorging en verpleging thuis hoeft vooraf geen indicatie aan te vragen en u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt zichzelf aanmelden voor thuiszorg bij Marente. De eerste keer dat de wijkverpleegkundige bij u langskomt, stelt zij vast wat er nodig is. Samen spreekt u af welke zorg u zelf en uw naasten blijven doen en welke zorg het wijkteam overneemt. Op basis van die afspraken stelt de wijkverpleegkundige een zorgindicatie die aangeeft welke zorg u krijgt. Dit wordt genoteerd in het zorgdossier dat bij u thuis ligt.

Kosten

Reguliere thuiszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering bij uw zorgverzekeraar. U betaalt u hierover geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent, want Marente heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Houdt u er wel rekening mee dat u misschien hulpmiddelen moet aanschaffen of huren die het verlenen van thuiszorg mogelijk maken. De wijkverpleegkundige kan u hier meer over vertellen tijdens uw eerste afspraak.

Uitzondering: thuiszorg op basis van een verpleeghuisindicatie

Als iemand al een indicatie voor verpleeghuiszorg heeft gekregen, dan wordt de thuiszorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is bijvoorbeeld het geval als u op de wachtlijst voor een woonzorglocatie staat en tijdelijk thuiszorg krijgt ter overbrugging. Mogelijk moet u in dat geval wél een eigen bijdrage betalen voor de thuiszorg. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door een landelijke instantie: het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK staat een rekenhulp waarmee u een idee kunt krijgen van de eigen bijdrage in uw situatie.