Uw behandelteam

Afhankelijk van uw revalidatieplan krijgt u te maken met diverse zorgverleners. Samen vormen zij uw behandelteam. Zorgverleners die u mogelijk gaan helpen, zijn:

Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde (SO) is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor ouderen. De SO is verantwoordelijk voor het medische deel van uw behandelplan. 

Verzorging en verpleging

Een team van verpleegkundigen en verzorgenden is dag en nacht aanwezig. Ze helpen u met de dagelijkse zorg en zijn altijd in de buurt als er iets aan de hand is. De eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er) is uw vaste aanspreekpunt voor vragen over de zorgverlening.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut helpt u om weer zo veel mogelijk zelfstandig te bewegen. Bijvoorbeeld opnieuw leren lopen of uzelf aankleden. En waar nodig leert u omgaan met beperkingen. Daarnaast helpt de fysiotherapeut met het opbouwen van uw conditie. 

Ergotherapeut

De ergotherapeut helpt u om uw zelfstandigheid en zelfvertrouwen terug te krijgen of te vergroten, daar waar het voor u en uw mantelzorger het meest van belang is. Zo nodig leert de ergotherapeut u hulpmiddelen te gebruiken en adviseert zij over de nodige voorzieningen en eventueel gewenste aanpassingen in en om uw huis.

Kosten en indicatiestelling

Revalidatiezorg valt onder de zorgverzekeringswet en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Lees meer over kosten en indicatiestelling.

Vragen of afspraak maken?

Wilt u revalideren of herstellen? Neem contact op met de zorgbemiddelaar van Revalidatie Marente. De zorgbemiddelaar kan u adviseren over de mogelijkheden om te revalidaren bij Marente.

Psycholoog

Het revalidatietraject betekent vaak een grote verandering in iemands leven. De psycholoog helpt u daarmee om te gaan. Gevoelens van angst, somberheid of het verwerken of herbeleven van nare ervaringen zijn heel normaal en kunnen behandeld worden. Ook kan de psycholoog onderzoeken hoe het denkvermogen van iemand is, om zo de best passende zorg te kunnen inzetten. 

Diëtist

Goed eten en drinken bevordert een snel herstel. De diëtist helpt u om uw voedingspatroon af te stemmen op uw situatie tijdens en na de revalidatie. Ook helpt zij om te gaan met problemen zoals ongewenst gewichtsverlies, moeilijk kunnen slikken, diabetes, maag-darmklachten of overgewicht.  

Maatschappelijk werker

Revalideren is een ingrijpende gebeurtenis. Uw leven en het leven van uw naasten verandert. Het is logisch dat u met praktische en emotionele vragen zit. Wat moet ik regelen voordat ik naar huis ga? Hoe zit het financieel? Kan ik het allemaal wel aan? Deze en vele andere vragen kunt u met de maatschappelijk werker bespreken.

Logopedist

De logopedist wordt betrokken wanneer u moeite ervaart met slikken en of kauwen. Door middel van oefeningen of aanpassingen in het eten en drinken, helpt zij het slikken zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Ook heeft zij expertise op het gebied van communicatie.

Persoonlijke revalidatie

In het revalidatiecentrum werken alle specialisten en revalidatiedeskundigen bij elkaar op één locatie. Van fysiotherapeuten tot specialisten ouderengeneeskunde. Zij werken nauw samen met de verzorgenden en verpleegkundigen.

Samen met u stellen zij een persoonlijk revalidatieplan op. Het behandelteam werkt volgens de principes van revaliderend werken, ieder vanuit het eigen vakgebied. Met u zoeken zij manieren om u vaardigheden aan te leren die van belang zijn voor uw dagelijks functioneren thuis. ‘Alles is revalidatie’ houdt in dat alles wat u doet tijdens uw revalidatie een doel heeft. Zo zijn alle handelingen die u verricht, denk aan het uit bed komen, wassen, aankleden, tafel dekken, ontbijten, toiletgang, maar ook koffie voor uzelf inschenken, onderdeel van de revalidatie.

Daarom wordt er ’s morgens gewerkt met een multidisciplinaire ochtend therapie (MOT), waarbij verschillende behandelaren zoals verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedistes en diëtistes aanwezig zijn.

Contactgegevens Revalidatie Marente 

Van Wijckersloothplein 1
2341 BB Oegstgeest
Telefoon 071 409 33 33
zorgbemiddeling@marente.nl