thuiszorg

Thuisbegeleiding

Marente biedt begeleiding en ondersteuning thuis aan mensen met dementie op jonge leeftijd. De thuisbegeleiders helpen bij het oplossen van psychosociale, geriatrische, psychiatrische en/of pedagogische problemen in diverse gezinssituaties, variërend van jonge gezinnen tot alleenstaanden. Bijvoorbeeld bij problemen met het functioneren in het dagelijks leven als gevolg van dementie, omgaan met de verwerking van de ziekte, of het zelfstandig blijven wonen met de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. De thuisbegeleiders zijn speciaal opgeleid en richten zich niet alleen op de client met dementie, maar ook op het hele gezin en de betrokken mantelzorgers. Lees meer over thuisbegeleiding.

Thuiszorg

Wanneer mensen met dementie op jonge leeftijd zelfstandig thuiswonen en ondersteuning nodig hebben, kunnen ze de thuiszorg van Marente inschakelen. Zorgverleners komen bij hen thuis voor de dingen die ze niet zelf of met hun mantelzorger kunnen doen. Denk aan ondersteuning bij het douchen en aankleden of verpleegkundige handelingen zoals medicatie toedienen. Samen bekijken we wat nodig is om hun dagelijks leven te leiden, waarbij het uitgangspunt is dat ze zoveel mogelijk zelf blijven doen en de regie houden. Lees meer over thuiszorg.

Het volledig pakket thuis (VPT)

De vrijheid van thuis wonen met langdurige, intensieve zorg en begeleiding op maat. Dat is het volledig pakket thuis, het VPT: verpleeghuiszorg thuis. Cliënten kunnen blijven genieten van hun vertrouwde omgeving terwijl zij de zorg en ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben. Wanneer thuiszorg niet meer voldoende is, bijvoorbeeld voor mensen met dementie op jonge leeftijd, kan het VPT de perfecte oplossing zijn. Lees verder over het VPT.

Zorg of begeleiding thuis aanvragen

Voor meer informatie of het aanvragen van thuiszorg, thuisbegeleiding of het volledig pakket thuis (VPT) voor mensen met dementie op jonge leeftijd, neemt u contact op met de klantenservice van Marente: 071 409 33 33 of casemanagement.dementie@marente.nl