Algemene huisregels

De centrale cliëntenraad heeft enkele 'huisregels' omschreven die gelden voor alle cliënten van Marente en hun mantelzorgers. Bijvoorbeeld dat men op de hoogte is van de afspraken over de zorg. En dat men op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Het document is hier te downloaden. Naast deze algemene regels zijn de specifieke huisregels van elke locatie gewoon van kracht.

Ben Borchers, voorzitter van de centrale cliëntenraad: "Marente stelt hoge eisen aan het personeel en de vrijwilligers, en dat is goed. Maar goede omgangsvormen gelden natuurlijk ook voor degenen die de zorg ontvangen: de cliënten en zijn of haar mantelzorger. De regels zijn eigenlijk heel logisch en voor de meesten vanzelfsprekend. Maar om incidenten te voorkomen, is het belangrijk om dit goed met elkaar af te spreken.”