Vernieuwingen in Van Wijckerslooth

Locatie Van Wijckerslooth wordt momenteel verbouwd; het middengedeelte van ons gebouw wordt volledig verbouwd en vernieuwd. Ook het revalidatiecentrum van Marente gaat in het laatste kwartaal van 2019 verhuizen van Warmond naar Van Wijckerslooth.

De bewoners van drie woonafdelingen in Van Wijckerslooth zijn inmiddels verhuisd naar een andere woonomgeving. Afdeling Roos en de vernieuwde woonetages Zonnewijck 1 en Zonnewijck 2 blijven. Vanaf 1 juli gaan wij verder als één locatie, Van Wijckerslooth. De woonetages van het voormalige Rustenborch hebben eigen afdelingsnamen gekregen; De Molen (1e etage), Tuinpad (2e etage) en Rustenborch (3e etage).

Revalidatie verhuist naar Van Wijckerslooth

Door de noodzakelijke herverdeling van verpleeghuisplaatsen door de veranderingen in de zorg, is gekozen voor verhuizing van het revalidatiecentrum van Marente naar Van Wijckerslooth. De locaties in Oegstgeest hebben namelijk een groot aantal verpleeghuisplaatsen. Van Wijckerslooth heeft veel vierkante meters die nu niet voor de zorg gebruikt kunnen worden en delen van het gebouw zijn verouderd. Daarom maakt Marente van de nood een deugd: het gebouw wordt flink opgeknapt. Marente wil bewoners en medewerkers een moderne en prettige woon-, leef- en werkomgeving bieden die past bij deze tijd.

Verhuizingen 

Deze verandering heeft gevolgen gehad voor de bewoners van drie woonafdelingen in Van Wijckerslooth: Margriet, Hyacint en Iris. Afhankelijk van persoonlijke wensen en voorkeuren, zijn zij verhuisd naar een andere woonomgeving. Er staan veel vernieuwingsplannen op stapel. Zo worden het restaurant, de grote zaal en de kapel vernieuwd tot een gezellige ontmoetingsplek. Deze verbouwing loopt tot maart 2020. In het voorjaar van 2020 zal de binnentuin aangepast worden en krijgen we een gezellig nieuw terras.