Gedachtenisbijeenkomst

26 oktober 2018

In huize Bijdorp zijn de afgelopen jaar bewoners overleden en wij willen u als nabestaanden uitnodigen om de gedachtenisbijeenkomst bij te wonen. Wij zullen op gepaste wijze bij het verlies van onze medebewoners en uw dierbare stil staan.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 2 november 2018 om 10.45 uur in de "Mooie Kamer" van Huize Bijdorp.