Topcare voor mensen met dementie op jonge leeftijd

27 september 2021

Bij Marente wordt er al geruime tijd ondersteuning en zorg geboden voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten. Zorgmedewerkers, behandelaren, onderzoekers en management voelen letterlijk vanuit hun hart de intrinsieke motivatie om zorg te dragen voor deze bijzondere doelgroep. Voor deze specialisatie hebben wij een speciaal PREZO-certificaat. Komend jaar verwacht Marente ook het predicaat Topcare voor deze zorg te behalen en de proefvisitatie van afgelopen 22 september was daarvoor een goede eerste stap!

Marente als Topcare-expertisecentrum

Onze ambitie is: ‘Marente is de organisatie voor excellente ondersteuning en zorg, onderzoek en expertise voor mensen met dementie op jonge leeftijd.’

Jolanda van Honk, locatiemanager Bernardus: “Om onze ambitie na te streven gaan we volgend jaar op voor het Topcare predicaat. We kunnen ons dan een Topcare-expertisecentrum noemen: een zorginstelling die excellente zorg en behandeling aanbiedt aan de cliënten of bewoners. In dit geval gaat dat specifiek om mensen met dementie op jonge leeftijd. ‘Excellent’ betekent niet dat er nooit iets misgaat, maar dat als er een fout wordt gemaakt, we daarvan leren. Het betekent vooral we nieuwsgierig zijn, willen samenwerken en op zoek zijn naar oplossingen en verbeteringen. En dat we graag onderzoeken hoe het beter kan en participeren in wetenschappelijk onderzoek.” Een voorbeeld van zo'n onderzoek is het YD-CAN onderzoek dat gedaan wordt in samenwerking met het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg van de Hogeschool Leiden en Marente. 

Geslaagde proefvisitatie 22 september

Op woensdag 22 september heeft de visitatiecommissie van Topcare aangegeven dat we volgend jaar op mogen voor visitatie. Dan wordt bepaald of Marente het Topcare-predicaat voor dementie op jonge leeftijd mag dragen. In de tussentijd wordt gewerkt aan een aantal ontwikkelpunten die de visitatiecommissie heeft gegeven: het verbeteren van het onderzoeksbeleid, het opstellen van een onderzoeksagenda en het uitdragen en delen van kennis met collega-organisaties en ketenpartners in de regio.

Topcare is een landelijke organisatie die staat voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die specialistische zorg nodig hebben. Zij hanteren ambitieuze criteria waar een Topcare-expertisecentrum aan moet voldoen. Marente weet veel over mensen met dementie op jonge leeftijd, alles met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van leven, ondersteuning en zorg voor jonge mensen met dementie en hun naasten. Marente doet wetenschappelijk onderzoek en werkt samen met hogescholen, universiteiten en kennisinstituten. Een goede basis voor het ontwikkelen van een Topcare-expertisecentrum.

Meer weten? Klik hier om te zien hoe Marente mensen met dementie op jonge leeftijd ondersteunt.