Marente

Ontdek Marente: Hoogstpersoonlijk!

Al meer dan 100 jaar kunnen inwoners van de Rijn-, Duin- en Bollenstreek rekenen op professionele zorgverlening van Marente. Met zo’n 30 wijkteams, het Volledig Pakket Thuis, 10 verpleeghuizen en onze locatie Revalidatie & Herstel, is Marente altijd dichtbij in de regio.

Elke cliënt is uniek

Onze visie op zorg is duidelijk. Bij Marente draait alles om de cliënt. Het leven en het welbevinden van de cliënt staan centraal, met eigen regie als uitgangspunt. Samen met onze cliënten kijken we naar mogelijkheden en wat zij nog zelf kunnen. We luisteren naar wensen en voeren eerlijke gesprekken over passende zorg. En dat doen we op hoogstpersoonlijke wijze. Want elke cliënt is uniek.

Over Marente - samenwerking

Kracht van samenwerking 

Ons motto: Hoogstpersoonlijk! Optimistisch, samen en ondernemend, zijn de kernwaarden waar wij voor staan en vormen de basis voor onze werkwijze. Marente gelooft in de kracht van samenwerking, een belangrijk element in onze zorgvisie. Samen met naasten, vrijwilligers en professionals streven we naar de best mogelijke zorg. Onze professionele ondersteuning is een aanvulling op wat cliënten zelf, naasten en vrijwilligers kunnen doen. Hulp bieden doen we zoveel mogelijk digitaal en thuis. En als thuis wonen niet meer gaat, kunnen cliënten bij Marente tijdelijk verblijven of wonen. 

Volop werkplezier

Bij Marente staan de medewerkers op één. Elke dag zetten zij zich in voor de best mogelijke zorg. We zorgen voor een werkomgeving waarin medewerkers worden gezien, gewaardeerd en met plezier werken. Ook dit is een belangrijk punt in onze visie op zorg. Medewerkers denken en doen actief mee en krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, waardoor het werk beter en nóg leuker wordt. Een goede werk-privé balans vinden we belangrijk, zodat medewerkers met enthousiasme en plezier de beste zorg kunnen blijven bieden. Hoewel we een grote organisatie zijn, voelt Marente als een warme, kleine en persoonlijke gemeenschap die altijd dichtbij is.