Indicatie en kosten verpleeghuiszorg

Bij een verhuizing naar een verpleeghuis van Marente heeft u een indicatie nodig. Dit betekent dat er wordt vastgesteld welk zorg u nodig heeft.

Indicatiestelling  

Het onafhankelijke Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie. Aan de hand van uw situatie bepaalt het CIZ welke zorg er nodig is. Zodra u bij Marente komt wonen, vertalen wij dit samen met u naar een concreet zorgplan. De indicatie staat niet vast en kan wijzigen naarmate uw omstandigheden veranderen.   

Kosten en eigen bijdrage  

Verpleeghuiszorg wordt hoofdzakelijk gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierdoor hoeft u vooraf niet te betalen, aangezien Marente alle kosten declareert bij het Zorgkantoor. Houd wel rekening met een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en is onder andere afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Meer informatie hierover vindt u bij het CAK.   

Zorgkompas   

Het Zorginstituut Nederland heeft een handig ‘Zorgkompas' gemaakt. Hiermee krijgt u een globaal beeld van wat u kunt verwachten wanneer u zorg ontvangt via de Wlz. Daarnaast biedt Marente aanvullende diensten in haar verpleeghuizen. Ontdek de mogelijkheden in het verpleeghuis waar u naartoe verhuist. Het team informeert u graag! 

Kort verblijf en revalidatie   

Deze pagina gaat over langdurige zorg bij permanente verhuizing naar een verpleeghuis. Als u tijdelijk bij ons verblijft, bijvoorbeeld voor revalidatie of herstel, bekijk dan de informatie over indicatie en kosten bij kortdurende verblijven. Hier vindt u alles over revalidatie, eerstelijnsverblijf (ELV), logeren en respijtzorg.