Delier

Bij Marente Revalidatie en Herstel helpen we mensen met cognitieve uitdagingen zoals een delier (acute verwardheid), om tijdelijk te herstellen. 

 

Op de herstelafdeling Energie van Marente kunt u tijdelijk herstellen als u geheugenproblemen of een delier (verwardheid) heeft door bijvoorbeeld een infectie elders in uw lichaam. Dit is uniek in de regio. Het specialistenteam van onze afdeling Energie begeleidt u. Ook als u andere problemen in het denkvermogen heeft en niet thuis kunt wonen, bieden we hulp. Hoe uw hersteltraject eruit ziet en hoelang het duurt, hangt van verschillende factoren af. Om dit goed in beeld te krijgen, voeren we een screening - onderzoek gericht op het denkvermogen - uit en maken we een persoonlijk herstelplan. Indien nodig wordt behandeling of therapie ingezet van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en/of een psycholoog. Naast eventuele therapieën moedigen we u aan om zelf veel te oefenen om uw herstel te bevorderen en u weer zoveel mogelijk zelf kunt doen.