Berkhout

Algemene huisregels

De centrale cliëntenraad heeft enkele 'huisregels' omschreven voor alle cliënten en hun mantelzorgers van Marente. Zodat we respectvol met elkaar omgaan en samen zorgen voor een goede sfeer.

Goede omgangsvormen

Ben Borchers, voorzitter van de centrale cliëntenraad benadrukt het belang van goede omgangsvormen voor iedereen die de zorg ontvangt én levert. ‘Marente stelt hoge eisen aan het personeel en de vrijwilligers. Maar goede omgangsvormen gelden natuurlijk ook voor degenen die de zorg ontvangen: de cliënten en zijn of haar mantelzorger. Het zijn logische en voor de meesten vanzelfsprekende regels, maar duidelijke afspraken helpen incidenten te voorkomen.’ Naast deze algemene regels hebben we ook specifieke huisregels van elk verpleeghuis die gewoon van kracht blijven. 

Download de huisregels