Organisatie en bestuur

Marente heeft een raad van bestuur en raad van commissarissen. De raad van bestuur bestuurt de organisatie als geheel en legt daarover verantwoording af aan de raad van commissarissen. 

Waarborgen van goede zorg  

Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governancecode Zorg 2022 is hierbij een belangrijk instrument. Dit hulpmiddel wordt bij Marente gebruikt om het bestuur en toezicht zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Medezeggenschap

De medezeggenschapstructuur voor medewerkers is centraal geregeld in de ondernemingsraad. De medezeggenschapstructuur voor cliënten is geregeld via de lokale cliëntenraden van de verpleeghuizen en de cliëntenraad thuiszorg. De lokale cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad. 

Marente en governance

Lees meer over Marente en de governance.   

Raad van Bestuur 2024

Raad van bestuur

Anne Leemhuis en Heidi van den Brink

RVC

Raad van commissarissen

  • Dhr. drs. G.J. (Gert-Jan) Waterink 
  • Mevr. dr. C. (Christel) M.H.A. Deckers, vicevoorzitter 
  • Mevr. L.P. (Laura) van Goor 
  • Dhr. drs. P. (Pieter) van der Harst 
  • Dhr. dr. J. (Hans) Th.M. van der Schoot, voorzitter