Indicatie en kosten thuiszorg

Voor thuiszorg - verzorging en verpleging thuis - is het aanvragen van een indicatie of een verwijzing van uw huisarts niet nodig. U kunt zichzelf aanmelden voor thuiszorg bij Marente.

Indicatie

De wijkverpleegkundige bezoekt u en stelt vast welke zorg er nodig is. Samen bepalen jullie spreekt u af welke zorg u zelf en uw naasten kunnen blijven doen en welke het wijkteam overneemt. Op basis daarvan krijgt u een indicatie die wordt opgenomen in uw zorgdossier. 

Kosten

Thuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent, want Marente heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Meer informatie kunt u bij uw zorgverzekeraar opvragen. Houdt u er wel rekening mee dat u wellicht hulpmiddelen moet aanschaffen of huren om de thuiszorg te kunnen ontvangen. De wijkverpleegkundige kan u hier alles over vertellen tijdens uw eerste afspraak. 

Uitzondering: verpleeghuisindicatie

Als u al een indicatie voor verpleeghuiszorg heeft, wordt de thuiszorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit geldt bijvoorbeeld als u op de wachtlijst voor een verpleeghuis staat en tijdelijk thuiszorg krijgt ter overbrugging. Mogelijk moet u in dat geval wél een eigen bijdrage betalen voor thuiszorg. Meer informatie over hoe de indicatie wordt gesteld en hoe de eigen bijdrage wordt vastgesteld, vindt u onder indicatie en kosten verpleeghuiszorg.