Wonen Jeroen

Verzekeringen

Als u of uw naaste naar een verpleeghuis verhuist, is het verstandig om te bekijken welke verzekeringen voortgezet moeten worden.

Het is verstandig om te bekijken welke verzekeringen voortgezet moeten worden wanneer u of uw naaste naar een verpleeghuis verhuist. Voor sommige zaken regelt Marente de verzekering en voor andere bent u zelf verantwoordelijk. Onderstaande informatie geldt voor mensen die bij Marente komen wonen en verpleeghuiszorg krijgen.  

Persoonlijke bezittingen

De huishoudelijke inboedel van bewoners is door Marente collectief verzekerd voor alle bewoners en dekt schade aan bijvoorbeeld kleding en eigen meegebrachte meubels door o.a. brand, water en bliksem. Het eigen risico neemt Marente voor haar rekening. 

Schade door diefstal is alleen gedekt als de dader bekend is of als er duidelijke braaksporen zijn. Marente kan geen verantwoordelijkheid nemen voor kostbaarheden. We adviseren daarom om waardevolle bezittingen zoals antiek, sieraden, geld en waardepapieren niet mee te nemen niet mee te nemen en niet te bewaren in het verpleeghuis. Mocht dit toch gewenst zijn, dan adviseert Marente om hiervoor een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Geld en waardepapieren zijn beperkt verzekerd. 

Elektrische rolstoelen 

Elektrische rolstoelen worden door Marente verzekerd en worden voorzien van het bekende gele bromfietsplaatje. 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van bewoners bij schade aan andermans bezittingen of bij veroorzaakt letsel is door Marente voor haar bewoners verzekerd. Dit geldt ook voor familie, vrienden, vrijwilligers en personeel die met de bewoners activiteiten ondernemen die door Marente zijn georganiseerd. 

Ziektekosten

Een basiszorgverzekering is verplicht voor alle inwoners van Nederland. Marente voorziet hier niet in. Dat betekent dat deze verzekering niet mag worden opgezegd bij verhuizing naar Marente. 

Marente biedt in principe medische zorg aan haar bewoners, zoals huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en psychologische zorg. Houd er echter rekening mee dat niet alle zorg (volledig) wordt vergoed, zoals protheses (bril, kunstgebit, gehoorapparaat), beugels, kronen of bruggen. We raden aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te bespreken of aanpassingen in de aanvullende verzekering mogelijk of nodig zijn. Na uw verhuisdatum heeft u dertig dagen de tijd om de aanvullende verzekering binnen het lopende kalenderjaar aan te passen. Lukt dit niet binnen deze termijn, dan blijft de verzekering ongewijzigd voor het volledige kalenderjaar. 

Rechten 

We vermelden uitdrukkelijk dat dit overzicht een korte toelichting is, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.