Jeroen wonen

Cliëntenraad

Bij Marente staat goede kwaliteit van zorg voorop. Door goed te luisteren naar wensen en behoeften van onze cliënten verbeteren wij onze zorg continu. De cliëntenraden spelen daarbij een belangrijke rol. Zij vertegenwoordigen de wensen en belangen van cliënten en dragen zo bij aan goede zorg en een prettige en veilige woon- en leefomgeving. 

Samen de zorg verbeteren 
Marente heeft één centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden voor de verpleeghuizen en de thuiszorg. Alle lokale cliëntenraden hebben een lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad. De lokale raden sparren met de managers van de verpleeghuizen of thuiszorg en denken actief mee over de kwaliteit en de toekomst van de zorg. De centrale cliëntenraad bespreekt het beleid van Marente met de raad van bestuur. Door samen te werken en ideeën uit te wisselen, verbeteren we samen de zorg.   

Ontmoet de cliëntenraden 
De cliëntenraad is een officieel adviesorgaan. In de lokale cliëntenraden zitten betrokken vrijwilligers die zich graag inzetten voor een nóg betere kwaliteit van ouderenzorg. De zorg is voortdurend in beweging, zowel op maatschappelijk niveau als bij Marente. De cliëntenraad heeft invloed op de manier waarop Marente met deze ontwikkelingen omgaat. Zij dragen nieuwe ideeën aan, kijken kritisch naar plannen en geven feedback. Dit kan gaan over huisvesting, maaltijden, veiligheid, gezondheid, hygiëne, activiteiten en geestelijke verzorging. 

Contact 

Hoewel het management de lokale cliëntenraden op de hoogte houdt van plannen, wijzigingen en initiatieven, is de informatie van cliënten en hun naasten minstens zo belangrijk. Heeft u vragen, suggesties of wilt u meer weten? Neem contact met ons op.  

 • Berkhout: clientenraad.berkhout@marente.nl  
 • Bernardus: clientenraad.bernardus@marente.nl  
 • Bolero: clientenraadbolerogerto@marente.nl  
 • De Wilbert: els.dejong@marente.nl  
 • Gerto: clientenraadbolerogerto@marente.nl  
 • Hofwijck: clientenraad.hofwijck@marente.nl   
 • Huis op de Waard: clientenraadhodw@marente.nl  
 • Jeroen: liesbeth.vanderNiet@marente.nl
 • Oud Bijdorp: clientenraadoudbijdorp@marente.nl
 • Van Wijckerslooth: clientenraad.vanwijckerslooth@marente.nl   
 • Thuiszorg: miranda.vankasterop@marente.nl
 • Centrale cliëntenraad: miranda.vankasterop@marente.nl