Thuiszorg inspiratiesessies

16 mei 2019

De afgelopen weken zijn de thuiszorgmedewerkers gevraagd om deel te nemen aan inspiratiesessies. Tijdens deze sessies bekeken we de vraagstukken die op dit moment spelen binnen de thuiszorg. De onderwerpen E-Health, krapte op de arbeidsmarkt, complexiteit van de zorg thuis en een blik op de toekomst vroegen om creatieve denksessies. Hierbij gingen de medewerkers in gesprek, genereerden ideeën en wisselden kennis uit.

Er werd gekeken naar de mogelijkheden binnen E-health en wat dit betekent voor de relatie met de cliënt. Een sessie ‘krapte op de arbeidsmarkt’ gaf nieuwe richting aan de manier waarop wij onze wervingscampagnes kunnen inzetten en hoe we nieuwe medewerkers kunnen bereiken. En ook: welke rol speelt de thuiszorgmedewerker hierin?

Een sessie over de complexiteit van de zorg stond stil bij de vraag: ‘welke specialisaties hebben wij nodig en hoe koppelen we deze aan de wijkteams?’ En er werd met medewerkers een blik op de toekomst geworpen. Hoe ziet de wijkverpleging er in 2030 uit en wat betekent dat voor de manier waarop de zorgmedewerkers nu werken?

Door gezamenlijk naar deze vraagstukken te kijken, vanuit verschillende expertises en met andere toekomstvisies, hebben we verrassende nieuwe inzichten gekregen. Het maakte de sessies een enorm succes.