Lectoraat gaat dementie op jonge leeftijd onderzoeken

30 november 2020

Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg (VIO) van Hogeschool Leiden / Marente ontvangt een grote subsidie van 170.000 euro voor een onderzoek naar dementie onder mensen jonger dan 65 jaar. Hogeschool Leiden, zorginstelling Marente en andere partners zullen hiertoe twee jaar samenwerken binnen het zogenoemde YD-CAN-project. Het geld is beschikbaar gesteld door ZonMW, subsidieverstrekker ter stimulering van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Het onderzoeksproject betreft een samenwerking tussen Hogeschool Leiden en Marente samen met de Gemeente Teylingen, het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) van het Radboudumc, het practoraat Welzijn & Zorg (CIV Welzijn & Zorg, mboRijnland), cliënten en naasten. Samen gaan zij door middel van praktijkgericht (actie)onderzoek de regie en samenwerking (rond de relatie) tussen jonge mensen met dementie, naasten en zorgverleners bevorderen, met de focus op de periode rond opname in het verpleeghuis en daarna.

Lector Chris Wallner van Hogeschool Leiden kan niet wachten om te starten met het onderzoek:' De toewijzing van deze subsidie is een mijlpaal. Niet alleen voor het lectoraat en de samenwerking tussen de hogeschool en Marente, maar vooral voor jonge mensen met dementie en hun naasten. Deze groep heeft tot nu toe weinig aandacht van onderzoekers gekregen, terwijl de impact van de ziekte voor de mensen en hun naasten heel heftig is.'

Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben circa 12.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar een vorm van dementie. Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de persoon zelf als voor hun naasten. Om de kwaliteit van zorg aan deze mensen te bevorderen is een goede onderlinge relatie essentieel. Een goede samenwerking tussen mantelzorgers, cliënten en zorgverleners heeft namelijk niet alleen een positief effect op de cliënt, maar ook op de mantelzorger(s) en zorgverlener(s).

Het onderzoek

Het onderzoek zal vorm krijgen in een zogenoemde ‘learning community’. Dit is een leergemeenschap waarin mensen uit diverse disciplines samenwerken om met én van elkaar te leren. Zorgverleners halen uit het dagelijks contact met cliënten en hun naasten ervaringen en verhalen op, en brengen deze in tijdens de tweemaandelijkse bijeenkomsten met de kerngroep. De kerngroep bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten en hun naasten, zorgprofessionals, docenten, studenten en onderzoekers. Op deze manier hebben alle betrokkenen een rol en is iedereen (indirect) onderdeel van de leergemeenschap, terwijl de kwetsbare cliënten en naasten worden beschermd tegen onnodige belasting.

Meer weten?

Geïnteresseerd geraakt? Lees meer over het Yd-Can-project voor jonge mensen met dementie