Regionale zorgorganisaties tekenen intentieovereenkomst voor geriatrische herstelzorg

29 juni 2021

Zorgorganisaties Topaz, Marente, Basalt Revalidatie en Alrijne zorggroep hebben een intentieovereenkomst voor samenwerking binnen geriatrische herstelzorg getekend. Met deze stap bekrachtigen de betrokken partijen de gedeelde ambitie om de kwaliteit van  revalidatiezorg en behandeling voor oudere cliënten in de regio Zuid-Holland Noord samen te verbeteren. 

Zo liggen er wensen om eenduidige protocollen en zorgpaden te ontwikkelen, kennis uit te wisselen, onderlinge consultatie te faciliteren, logistieke processen rondom geriatrische herstelzorg te verbeteren en samen te werken op het gebied van onderwijs en scholing. 

Het belangrijkste doel van deze samenwerking is adequate zorgverlening op de juiste plaats. Cliënten worden hierdoor minder van het kastje naar de muur gestuurd. Als de benodigde zorg binnen de ene organisatie niet goed geleverd kan worden, is dit vaak wel mogelijk in één van de andere organisaties.

Deze intentieverklaring is onder andere het resultaat van verkenningen in de afgelopen periode tussen professionals en management van de vier organisaties.

We verheugen ons op deze intensieve samenwerking!