Prezo gouden kwaliteitskeurmerk behaald!

7 juni 2021

Dinsdag 1 juni jl. hebben we een Prezo-audit gehad in Van Wijckerslooth. Drie auditoren hebben verspreid over de dag verschillende gesprekken gevoerd. Het was een spannende, maar vooral leuke dag met een geweldige uitslag: Met een 10+ hebben we het gouden kwaliteitskeurmerk in ontvangst mogen nemen. De auditoren waren ontzettend lovend over de zorg die er geleverd wordt in Van Wijckerslooth: een groot compliment voor al onze collega’s.

Prezo staat voor PREstatiemodel in de ZOrg en is een systeem dat ondersteunt en helpt bij het leveren van goede prestaties voor de bewoner. Een Prezo-prestatie beschrijft wat het resultaat voor de bewoner moet zijn en wat de medewerkers en de organisatie kunnen doen om dit resultaat voor de bewoner te realiseren. De prestaties zijn gebaseerd op de vier domeinen van kwaliteit van leven en beschrijven waar de bewoner op mag rekenen. De prestaties worden gedragen door de pijlers: zorgleefplan, informatie en communicatie en cliëntveilig.