Nieuwe groep ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige en dementieverpleegkundige

8 oktober 2019

Op 1 oktober 2019 is de zevende groep wijkverpleegkundigen en dementieverpleegkundigen gestart met het ambassadeurstraject. Hiermee komt het totaal aantal ambassadeurs uit op meer dan 100 wijk- en dementieverpleegkundigen. Inmiddels zijn ze overal in Nederland actief: van Limburg tot Noord-Holland en van Groningen tot Zeeland. Wijkverpleegkundigen Martine en Leon zijn namens Marente als ambassadeurs vertegenwoordigd. 

V&VN, Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid, wil door middel van dit ambassadeurstraject talentvolle verpleegkundigen ondersteunen om de beroepsgroep te vertegenwoordigen. De deelnemers aan dit leertraject zijn na afronding van het traject in staat belangen te behartigen, te lobbyen en te onderhandelen. Zij kunnen met partijen in het veld in gesprek gaan over positionering en financiering.

De Ambassadeurs zijn aanwezig bij presentaties, debatten, scholingen en politieke bijeenkomsten door V&VN en hun eigen instellingen.