Marente gaat driejarige samenwerking aan met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

17 november 2020

Samen ervoor zorgen dat mensen op een prettige manier oud kunnen worden. Dat is het doel van de driejarige samenwerking die Marente samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft gesloten. Hiermee kan de zorgorganisatie de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg binnen de wijk en in het verpleeghuis versterken en naar nieuwe oplossingen zoeken. Zo ontstaat meer samenhang tussen wijkverpleging, verpleeghuiszorg en het sociale domein en ervaren mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben minder fricties.

“Bij ons staan de hoogstpersoonlijke wensen van cliënten en bewoners centraal. Op basis hiervan kijken wij als Marente  naar de wijze waarop wij zorg en ondersteuning bieden”, zegt Anneke Asberg van Marente. “Als wij inzetten op de zelfredzaamheid van mensen met een zorgvraag, dan vraagt dat ook iets van de omgeving van die mensen; de mantelzorgers. Zij krijgen te maken met steeds complexere hulpvragen en de groep mantelzorgers wordt ook steeds kleiner en kwetsbaarder. Door de samenwerking met Zorg en Zekerheid kunnen we, samen met gemeenten, kijken hoe we mantelzorgers kunnen ondersteunen. Hetzelfde geldt voor het bieden van online zorg en ondersteuning via een tablet of mobiele telefoon. Door een driejarige samenwerking met Zorg en Zekerheid aan te gaan, weten we de komende jaren waar we aan toe zijn. Ook financieel. We hoeven dus minder tijd te besteden aan jaarlijkse onderhandelingen en kunnen meer energie steken in het realiseren van de gezamenlijke doelen. Zo krijgen we meer focus en kunnen we samen effectiever worden.”