Geen revalidatie bij Marente voor CZ-verzekerden

7 oktober 2021

Mensen die bij CZ verzekerd zijn, kunnen niet meer terecht bij Marente voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ). De zorgverzekeraar vergoedt deze zorg niet meer aan Marente. Het maximum dat CZ in 2021 aan Marente wil vergoeden voor deze zorg is bereikt. CZ-verzekerden die in het najaar bij Marente een revalidatietraject hoopten te starten, moeten op zoek naar een andere zorgaanbieder. Wij betreuren deze situatie enorm. 

Revalidatie Marente is gevestigd in Oegstgeest, waar mensen tijdelijk komen wonen voor een intensief revalidatietraject. Marente heeft als zorgaanbieder in Zuid-Holland Noord bijzondere expertise op het gebied van revalidatie na amputatie, bij parkinson én revalidatie van mensen met dementie en andere gedragsproblemen. CZ-verzekerden die revalidatiezorg nodig hebben, zijn aangewezen op een andere zorgaanbieder die deze expertise niet heeft of zoeken naar een zorgorganisatie buiten de regio. Dit geldt overigens ook voor verzekerden van OHRA en Nationale Nederlanden, die onder het CZ-label vallen.  

Revalidatie Marente vindt het heel erg dat zij CZ-verzekerden niet kan helpen, met name voor de mensen die gebaat zijn bij specifieke behandeling. De vraag naar de revalidatiezorg van Marente is groot en de zorgorganisatie hoopt dat CZ op korte termijn met een handreiking komt zodat er niemand uitgesloten hoeft te worden. Wij verwijzen verzekerden van CZ, OHRA en Nationale Nederlanden naar het CZ-zorgteam

Mensen die elders verzekerd zijn, worden zoals altijd van gepaste revalidatiezorg voorzien.